×

لیست بهترین وکلای گواهی انحصار وراثت ایران

لیست-بهترین-وکلای-گواهی-انحصار-وراثت-ایران

شناسه : 463

انحصار وراثت و گواهی انحصار وراثت

اغلب ارث را با عنوان مالی که از شخص فوت‌شده به‌جامانده و بین وراث وی تقسیم می‌شود می‌شناسیم اما تا زمانی که تمام دیون و هزینه‌های کفن‌ودفن متوفی از اموال وی پرداخت نشوند، مال و اموال بین وراث تقسیم نخواهد شد. درصورتیکه پس از پرداخت دیون و هزینه‌ها چیزی از اموال متوفی باقی بماند، ارث محسوب شده و طبق نظر بهترین وکلای گواهی انحصار وراثت ابتدا وراث مشخص‌شده و سپس اموال با نسبت‌های قانونی بین آن‌ها تقسیم می‌شود که به این فرآیند، انحصار وراثت می‌گویند.

انحصار وراثت و گواهی انحصار وراثت

اغلب ارث را با عنوان مالی که از شخص فوت‌شده به‌جامانده و بین وراث وی تقسیم می‌شود می‌شناسیم اما تا زمانی که تمام دیون و هزینه‌های کفن‌ودفن متوفی از اموال وی پرداخت نشوند، مال و اموال بین وراث تقسیم نخواهد شد. درصورتیکه پس از پرداخت دیون و هزینه‌ها چیزی از اموال متوفی باقی بماند، ارث محسوب شده و طبق نظر بهترین وکلای گواهی انحصار وراثت ابتدا وراث مشخص‌شده و سپس اموال با نسبت‌های قانونی بین آن‌ها تقسیم می‌شود که به این فرآیند، انحصار وراثت می‌گویند.

چرا از بهترین وکلای گواهی انحصار وراثت کمک بگیریم؟

برای دریافت گواهی انحصار وراثت یکی از وراث باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و پس از پر کردن یکسری فرم، با در دست داشتن مدارک و تعدادی شاهد به دفتر اسناد رسمی مراجعه و پس از تائید و طی مراحل دیگر، گواهی انحصار وراثت را دریافت کند. با توجه به اینکه پر کردن فرم و درج اسامی وراث نیاز به دانش حقوقی دارد، بهتر است این کار به دست وکیل متخصص آن سپرده شود.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای گواهی انحصار وراثت

آیا فرد متوفی می‌تواند نسبت به همه اموال خود وصیت کند؟

خیر طبق قانون مدنی کشور، فرد حق دارد نسبت به میزان یک‌سوم اموال خود را طبق وصیت‌نامه، وصیت کند.

آیا می‌توان نسبت به جکم قاضی در خصوص گواهی انحصار وراثت اعتراض کرد؟

بله در صورت اعتراض یکی از وراث نسبت به گواهی انحصار وراثت، پرونده در یکی از دادگاه‌های تجدیدنظر دوباره بررسی خواهد شد.

در صورت وجود هرگونه شک و شبه در زمان انحصار وراثت می‌توان چه‌کاری انجام داد؟

یکی از وظایف بهترین وکلای گواهی انحصار وراثت ارائه مشاوره در رابطه با امور مربوطه بوده و شما می‌توانید وضعیت کامل اموال ارثیه و نسبت خود با متوفی را توضیح داده تا بهترین راهنمایی‌ها را دریافت کنید.

لیست بهترین وکلای گواهی انحصار وراثت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.