لیست بهترین وکلای تعیین تعرفه در دفتر تعرفه گمرک ایران بصورت کتبی ایران

لیست بهترین وکلای تعیین تعرفه در دفتر تعرفه گمرک ایران بصورت کتبی ایران صفحه 1

تعداد 18 وکیل یافت شد

دکترمریم-سلیمانی-وکیل-پایه-یک-با-20-سال-سابقه-به-عنوان-وکیل-برتر-متخصص-در-زمینه-های-چک،سفته،ملک،زمین-خلع-ید،کلاهبرداری،جعل-و-خیانت-در-امانت

دکتر مریم سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری

دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت

استان تهران | شهر تهران
ماهرخ-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-وکالت-تخصصی-در-دادگاه-کیفری-1-و2-و-دادگاه-خانواده-،-حقوقی-و-ملکی-،-تفییر-نام،-اخذ-شناسنامه-برای-کودکان-بی-سرپرست

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست

استان تهران | شهر تهران
موسسه-حقوقی-داوری-بین-الملل-صلح-صدرا-با-مدیریت-مسعود-اسلامی-مهر-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکالت-در-کمیسیون-های-ماده-100-شهرداری،-وکالت-در-دادگاه-های-اصل-49-قانون-اساسی-و-مصادره-اموال،-تنظیم-قراردادهای-تجاری-داخلی-و-بین-المللی،-دعاوی-ملکی،-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-و-ارث-و-دعاوی-خانواده

مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده

استان تهران | شهر تهران
دکتر-حامد-نجفی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مدرس-دانشگاه-علامه-طباطبایی-محقق-تأیید‌شده-در-آمریکا-و-کانادا-وکالت-دعاوی-حقوقی،-مالی،-قراردادی،-ملکی،-کیفری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأیید‌شده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری

استان تهران | شهر تهران
محمد-مومن-زاده-وکیل-پایه-یک-دادگستری-عضو-کانون-وکلای-دادگستری-مرکز-متخصص-در-پرونده-های-کیفری،ملکی،قراردادها،ارث-وخانواده،مواد-مخدرو...

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...

استان تهران | شهر تهران
دانیال-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-8-سال-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-بانکی-و-بورس-وکالت-در-دعاوی-ملکی-وکالت-در-هیأت-داوری-بورس

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفه‌ای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس

استان تهران | شهر تهران
بهزاد-محمدی-نسب-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مشاور-حقوقی-متخصص-در-دعاوی-حقوقی-کیفری-و-خانواده

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده

استان تهران | شهر تهران
ندا-فلاح-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکارشناس-ارشد-حقوق-جزا-و-جرمشناسی-گروه-وکلای-هیواد-و-قبول-دعاوی-حقوقی،ملکی،کیفری-و-تنظیم-قراردادهای-تجاری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری

استان تهران | شهر تهران
بهشاد-بهپوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-خصوصی-با-۲۰-سال-سابقه---متخصص-در-دعاوی-حقوقی،-داوری،-ملکی،-قراردادها،-ارث،-خانواده….

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….

استان تهران | شهر تهران
مرتضی-دستوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی-کانون-وکلای-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-حقوق-تجارت-بین-الملل

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

استان تهران | شهر تهران
سپهرنظری-و-همکاران-وکلای-پایه-یک-دادگستری-قبول-دعاوی-حقوقی،کیفری،ملکی-و-قراردادها

سپهر نظری وکیل پایه یک دادگستری

سپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها

استان تهران | شهر تهران
دکتر-علی-رفیعی-وکیل-پایه-یک-دادگستری،-دکتری-حقوق-دانشگاه-تهران،-مدرس،-قبول-وکالت-در-دعاوی-حقوقی،-خانواده،کیفری،علایم-و-طرح،-الووکیل،اپلیکیشن-حقوقی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

استان تهران | شهر تهران
مرضیه-عزیزی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-حقوقی-،وصول-مطالبات،-اجرایی‌های-ثبتی(-چک)-،-خانواده-و-تغییر-نام

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفه‌ای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجرایی‌های ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام

استان تهران | شهر تهران
گروه-حقوقی-دادمهر-عدالت-وکالت-و-مشاوره-توسط-تیم-تخصصی-در-امور-بانکی،ملکی،خانواده،جرائم-پزشکی،ارث،کلاهبرداری-و...(محدوده-شمال-و-شرق)

موسسه حقوقی دادمهر عدالت وکیل پایه یک دادگستری

گروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)

استان تهران | شهر تهران
حمید-رضا-کاکاوند-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاوره-حقوقی-با-18-سال-سابقه-وکالت-و-ده-سال-انجام-امور-تخصصی-وکالت-بانک-صادرات-و-متخصص-در-دعاوی-مربوط-به-امور-بانکی-و-موسسات-مالی-و-اعتباری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

استان تهران | شهر تهران
الهام-صادقی-تجریشی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-فوق-لیسانس-حقوق-خصوصی-و-عضو-جامعه-جرمشناسی-ایران-قبول-کلیه-ی-دعاوی-حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

استان تهران | شهر تهران
دکتر-راحله-امیری-قبول-وکالت-در-کلیه-دعاوی-حقوقی-،کیفری-،خانواده(وکیل-پایه-یک-دادگستری)

دکتر راحله امیری وکیل پایه یک دادگستری

دکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)

استان تهران | شهر تهران
مهدی-مطلبی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

استان تهران | شهر تهران

لیست-بهترین-وکلای-تعیین-تعرفه-در-دفتر-تعرفه-گمرک-ایران-بصورت-کتبی-ایران

اداره تعرفه گمرک ایران بخش مهمی از اقتصاد کشور است که وظیفه تعیین عوارض و مالیات بر کالاهای وارداتی را بر عهده دارد. با توجه به پیچیدگی‌های نظام حقوقی کشور، تعیین میزان تعرفه‌ها می‌تواند سخت و دشوار باشد. به همین خاطر، دفاتر گمرک کشور از یک وکیل مجرب و متخصص کمک می‌گیرند. یک وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند درک ارزشمندی در مورد پیچیدگی‌های حقوق تجارت بین‌الملل ارائه دهد و با توجه به اسناد به‌روز شده، نسبت به تعیین تعرفه اقدام کند.

کار وکیل تعیین تعرفه در دفتر گمرک ایران بصورت کتبی ایران چیست؟

شخصی که مسئولیت وکالت در حوزه تعیین تعرفه در دفتر گمرک ایران را دارد، دارای وظایف زیر است:

۱- هنگامی که یک وکیل نیاز به تعیین تعرفه برای یک محصول خاص دارد، ابتدا باید کد سیستم هماهنگ (HS) آن محصول را در سیستم پیدا کند. کد HS یک سیستم شناخته شده بین المللی از نام‌ها و اعداد است که از آن برای طبقه بندی محصولات معامله شده استفاده می‌شود.

۲- پس از شناسایی کد HS، وکیل می تواند با تعرفه گمرکی ایران برای تعیین حقوق گمرکی و مالیات قابل اعمال برای آن کالا مشورت کند.

تعرفه گمرکی سندی است که حقوق گمرکی و مالیات انواع کالاها را بر اساس کد HS آن‌ها فهرست می‌کند.

۳- سپس وکیل باید یک درخواست کتبی به اداره گمرک ارسال کند و جزئیات مربوط به محصول و کد HS قابل اجرا را ارائه دهد. بعد از آن، اداره گمرک حقوق گمرکی و مالیات را بر اساس جدول تعرفه محاسبه می‌کند و نتیجه نهایی را به‌صورت کتبی به وکیل ارائه می‌دهد.

با توجه به این که تعرفه گمرکی در ایران قابل تغییر است، این وظیفه وکیل است که هنگام تعیین حقوق و عوارض گمرکی کالا از به روزترین جدول تعرفه استفاده کند.

ویژگی‌های وکیل تعیین تعرفه در دفتر گمرک ایران بصورت کتبی ایران

شغل وکالت یک حرفه پیچیده است که موفقیت در آن علاوه‌بر دانش و تجربه بالا، به صبر و فداکاری زیادی نیاز دارد. شخصی که می‌خواهد در این حرفه موفق شود، باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

درک سیستم حقوقی کشور و آگاهی کامل نسبت به قوانین گمرک و تجارت بین‌الملل

 به‌روز بودن و اطلاع از تغییر قوانین مرتبط با حوزه گمرک

تجربه بالا در زمینه وکالت در حوزه گمرک

توجه بالا به جزئیات پرونده‌های گمرک

مهارت‌های تحلیلی قوی برای تعیین تعرفه‌های گمرکی

مهارت‌های ارتباطی قوی برای ارتباط موثر با موکلان و مقامات گمرکی

اخلاق و حرفه‌ای بودن

بهترین وکیل تعیین تعرفه در دفتر گمرک ایران بصورت کتبی ایران در وکالت آنلاین

در پایان، داشتن یک وکیل مجرب و کاربلد برای تعیین تعرفه در گمرک ایران بسیار سودمند است. زیرا منجر به افزایش سرعت در پیشبرد پرونده‌های گمرکی می‌شود. علاوه بر این، کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ اشتباهی در محاسبه میزان صحیح تعرفه‌ها و همچنین سایر فرآیندهای قانونی که باید دنبال شود وجود ندارد.

بر همین اساس، ما در وکالت آنلاین لیستی از بهترین وکلای تعیین تعرفه در دفتر تعرفه گمرک ایران را در اختیار شما قرار داده‌ایم. اگر در دفاتر گمرک کار می‌کنید، با انتخاب هر یک از آن‌ها می‌توانید در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید و خیالتان بابت میزان تعرفه‌های تعیین شده راحت باشد.

شناسه : 1667
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.