لیست بهترین وکلای طرح دعاوی الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل اداری، الزام به پراداخت خسارت و … علیه گمرک در دیوان عدالت اداری ایران

بهترین وکلای طرح دعاوی الزام به انجام عمل

هدف قراردادهای الزام به انجام عمل این است که تعهدات آن توسط طرفین قرارداد اجرا شود و زمانی که این قرارداد بین دو طرف تنظیم می‌شود هیچ کدام از آن‌ها حق امتناع از اجرای تعهدات آن را ندارند. در تنظیم این قراردادها دو طرف قرارداد تعهداتی را بر عهده می‌گیرند که باید حتما به آن عمل کنند. در صورتیکه یکی از طرفین به تعهد خود پایبند نباشد طرف دیگر که تعهد قرارداد به نفع وی است می‌تواند از دادگاه الزام به انجام تعهدات قراردادی را بخواهد.

دعاوی الزام به انجام عمل

به طور کلی دعاوی الزام به انجام عمل به دو صورت مالی و غیرمالی وجود دارد. به عنوان مثال هنگامی که یک شخص ملکی را خریداری کرده است و متعهد می‌شود که هزینه معامله را در یک زمان مشخص شده در قرارداد به شخص فروشنده بپردازد. این تعهد ارزش اقتصادی و مالی دارد. اما در صورتی که تعهد قرارداد بر روی موضوعی غیرمالی بود در دسته دعاوی الزام به تعهد غیرمالی قرار می‌گیرد. در صورتی که طرف این قراردادتان به تعهد خود پایند نبود می‌توانید با کمک بهترین وکلای طرح دعاوی الزام به انجام عمل برای رفع این مشکل اقدام کنید.

ارکان دعاوی الزام به انجام به عمل چیست؟

•    موضوع تعهدنامه: مالی یا غیرمالی بودن موضوع آن

•    طرفین تعهد: هر دو طرف قرارداد می‌توانند یک الی چند نفر باشند.

•    رابطه حقوقی: مشخص شدن نوع رابطه حقوقی نیز از ارکان تعهدات است.

مواردی که در دادگاه غیرقابل‌پذیرش واقع می‌شوند

•    چنانچه قرارداد و تعهد با رضایت دو طرف قرارداد منتفی شود.

•    اگر فرد بدهکار هم‌زمان به فرد دیگری نیز بدهکار باشد.

•    در صورتی که تعهد جدیدی جایگزین تعهد قبلی شده باشد.

•    در صورتی که شخصی که در قرارداد تعهد به نفع او است از انجام تعهد طرف مقابل صرف‌نظر کرده باشد.

بهترین وکلای طرح دعاوی الزام به انجام عمل

الزام طرفین به انجام تعهد و پرداخت هزینه‌های آن و همچنین خسارت‌های ناشی از آن قرارداد از جمله اموری است که به علت پیچیدگی آن به مشورت با وکیل متخصص در این زمینه نیازمند است. در اینصورت بهترین وکلای طرح دعاوی الزام به انجام عمل با تجربیات و دانش خود در این زمینه از حقوق موکل خود به بهترین شکل ممکن دفاع می‌کند.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای طرح دعاوی الزام به انجام عمل

شناسه : 445
لیست بهترین وکلای طرح دعاوی الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل اداری، الزام به پراداخت خسارت و … علیه گمرک در دیوان عدالت اداری ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.