×

لیست بهترین وکلای اراضی کویری ایران

لیست-بهترین-وکلای-اراضی-کویری-ایران

شناسه : 1565

زمین و به تعبیر عربی آن اراضی همواره از گذشته محلی جهت سکنی گزیدن و انجام فعالیت های کاری بوده است . تسلط بر زمین چه برای سکونت و چه برای کار و کسب حس مالکیت و اعمال مالکیت بر آن، همواره در راستای حس امنیت خواهی بشر بوده است . که در حقوق اسلام به این حق مالکیت و دامنه ها و توابع و آثار آن، توجه خاصی گردیده و همیشه مورد احترام شارع اسلامی بوده است.

زمین و به تعبیر عربی آن اراضی همواره از گذشته محلی جهت سکنی گزیدن و انجام فعالیت های کاری بوده است . تسلط بر زمین چه برای سکونت و چه برای کار و کسب حس مالکیت و اعمال مالکیت بر آن، همواره در راستای حس امنیت خواهی بشر بوده است . که در حقوق اسلام به این حق مالکیت و دامنه ها و توابع و آثار آن، توجه خاصی گردیده و همیشه مورد احترام شارع اسلامی بوده است.

از سویی در همین حقوق به جهت موازنه و تعادل اقتصادی میان افراد ، در برخی موارد مالکیت خصوصی و اعمال آن برای افراد به رسمیت شناخته نمی شود، که دارای اسباب و جهات متعددی است و یکی از آن اسباب اراضی موات می باشد که فارغ از بحث های لغوی و ترمینولوژی حقوقی منظور اراضی کویری است که رها شده هستند ، یعنی یا از ابتدا رها شده بودند و هیچگونه حق مالکیت در آن رویت نشده یا اینکه شخص یا اشخاصی در آن حق مالکیت خود را اعمال نموده و در تصرف داشته و اکنون از آن ملک و تصرف اعراض کرده اند یعنی آن اراضی کویری را رها نموده اند که بر اساس قوانین موضوعه که تماماً ریشه در حقوق اسلام دارند، اراضی موات متعلق به حاکم اسلامی است که همانگونه که در فوق گفته شد حکومت می تواند جهت موازنه اقتصادی میان افراد جامعه، جهت سکونت و زراعت و یا غیره به اشخاص واگذار نماید و ایشان نسبت به احیای آن و تصرف و اعمال حق مالکیت اقدام نمایند.

قوانین تعیین و تکلیف اراضی کویری

طبق قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ ماده ۱ این قانون: از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی عرصه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اراضی عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.

‌طبق قانون اراضی ملی و منابع طبیعی که در ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع آمده است صاحبین اراضی می توانند اعتراض خود را ارائه دهند که طبق این ماده کمیسیونی تشکیل می شود و به اعتراض رسیدگی شده و در خصوص آن حکم قطعی صادر می شود .

طبق قانون ملی شدن جنگل های کشور که در سال ۱۳۴۱ مصوب شده است، سابقه ی احیا زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار خواهد بود. این مصوبه بدین معناست که اگر زمین پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها احیا شده باشد جزء اراضی ملی محسوب نمی شود.

وکیل تضمینی منابع طبیعی و اراضی

خدمات تخصصی گروه وکلای وکالت آنلاین:

موسسه حقوقی وکالت آنلاین ، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

•    مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل ملکی تهران

•    قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

•    قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

•    قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

•    تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

•    قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

•    تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

لیست بهترین وکلای اراضی کویری ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.