×

لیست بهترین وکلای پرداخت نصف دیه و یا بیشتر ایران

لیست-بهترین-وکلای-پرداخت-نصف-دیه-و-یا-بیشتر-ایران

شناسه : 1601

از میان پرونده هایی که در اجرای احکام در مورد پرداخت دیه مطرح می شوند، در برخی از آنان فقط حکم به پرداخت دیه صادر شده است مانند پرونده های تصادفات و یا ضرب و جرح ساده و … . در این قبیل پرونده ها فقط به پرداخت دیه حکم داده شده است و جنبه عمومی وجود ندارد. اما در برخی پرونده ها ممکن است همراه با دیه به جنبه عمومی نیز حکم صادر شده باشد مانند ضرب و جرح با چاقو. در این مقاله به بررسی اجرای حکم به پرداخت دیه می پردازیم.

از میان پرونده هایی که در اجرای احکام در مورد پرداخت دیه مطرح می شوند، در برخی از آنان فقط حکم به پرداخت دیه صادر شده است مانند پرونده های تصادفات و یا ضرب و جرح ساده و … . در این قبیل پرونده ها فقط به پرداخت دیه حکم داده شده است و جنبه عمومی وجود ندارد. اما در برخی پرونده ها ممکن است همراه با دیه به جنبه عمومی نیز حکم صادر شده باشد مانند ضرب و جرح با چاقو. در این مقاله به بررسی اجرای حکم به پرداخت دیه می پردازیم.

در پرونده های دیات، زمانی که پرونده به اجرای احکام ارسال میشود، معمولا دیه حال نشده است اما در برخی موارد ممکن است که دیه حال شده باشد و در هر دو صورت ممکن است محکوم له (شاکی) اعمال ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تقاضا نکرده باشد.

انواع دیه

دیه قتل: دیه ای معادل یک دیه کامل انسان دارد که نرخ دیه هر سال توسط قوه قضاییه تعیین می شود . بنابراین، در صورتی که شخصی انسانی را به قتل برساند و مجازات دیه برای آن تعیین شده باشد ، باید دیه ای معادل دیه یک انسان کامل به وی بپردازد . البته در این خصوص تفاوت در میزان دیه زن و مرد نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دیه اعضای بدن: یکی دیگر از انواع دیه ، دیه اعضای بدن است . در صورتی که از یک عضو تنها یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد، از بین بردن آن دیه کامل دارد و در صورتی که از یک عضو دو عدد موجود باشد ، از بین بردن یکی از آنها نصف دیه کامل و از بین بردن هر دوی آنها دیه کامل خواهد داشت .

مطابق قانون مجازات اسلامی ، از بین بردن اعضای بدن دیه مشخص و معین دارد که به تفصیل اشاره شده اند . به عنوان مثال دیه مو، دیه چشم، دیه بینی، دیه لاله گوش، دیه لب، دیه زبان، دیه دندان، دیه گردن، دیه فک، دیه دست و پا، دیه ستون فقرات و غیره به صورت کامل در قانون ذکر شده است .

دیه منافع اعضاء: در صورتی که شخصی مرتکب جنایتی بر دیگری شود که به موجب آن فرد برخی از حواس خود را از دست بدهد، باید دیه منافع آن عضو را بپردازد . (به عبارت دیگر منفعتی که از برخی از اعضا حاصل می شود مثلا منفعت شنیدن توسط گوش مختل شود ؛ اما خود گوش آسیبی نبیند). مطابق قانون مجازات اسلامی ، دیه منافع شامل مواردی همچون دیه عقل ، دیه شنوایی ، دیه بینایی ، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است .

دیه جراحات: در صورتی که شص مرتکب جنایتی بر دیگری شود و به موجب آن جراحتی بوجود آید باید دیه جراحات وارده را بپردازد که میزان این دیه به نسبت میزان جراحت وارد شده و بنا به تشخیص پزشکی قانونی مقدار آن مشخص خواهد شد .  مانند دیه خراش ، کبودی ، تورم و ... که مصادیق آن در مواد 701 الی 707 قانون مجازات اسلامی مشخص شده اند.

مهلت پرداخت دیه در قانون چقدر است؟

طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی : مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است. مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد :

    الف – در عمد موجب دیه ، ظرف یک سال قمری

     ب – در شبه عمد ، ظرف دو سال قمری

     ج – در خطای محض ، ظرف سه سال قمری

    تبصره : هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به به قبول آن است .

نکته : در این ماده مدت های مقرر از زمان وقوع جنایت محاسبه  می شود نه از زمان صدور حکم.

آیا می توانیم در پرداخت دیه تقاضای اعسار یا تقسیط کنیم ؟

برطبق تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری :

مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست. در واقع جرایمی که شبه عمد هستند و یا جرایم خطای محض ( به طور اتفاقی ) هستند، وقتی این مهلت ها تعیین شده می توان ادعای اعسار و یا تقسیط دیه را از دادگاه نمود.

مقدار پرداخت دیه در جنایت های خطای محض ( جنایت های اتفاقی ) و شبه عمد چقدر در سال است ؟

طبق ماده ۴۸۹ قانون مجازات های اسلامی : در جنایت خطای محض ، پرداخت کننده باید ظرف هر سال ، یک سوم دیه و در شبه عمدی ، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد .

معیار قیمت زمان پرداخت دیه

سوالی که در ذهن مخاطبان مطرح می شود، این است که وقتی می خواهیم دیه را پرداخت کنیم باید طبق چه زمانی  مقدار دیه را  پرداخت کنیم (معیار قیمت زمان پرداخت دیه). یعنی باید طبق زمان تعیین شده مقدار دیه پرداخت کنیم یا زمانی که می خواهیم دیه را پرداخت کنیم .

مثلا زمان تعیین مقدار دیه یکسال قبل بوده و ما بعد یک سال می خواهیم دیه را پرداخت کنیم. این مقدار را باید با نظر کارشناس دادگستری همان مقدار زمان حال که میخواهیم دیه پرداخت کنیم ، با توجه به نرخ جدید دیه محاسبه می شود.

لیست بهترین وکلای پرداخت نصف دیه و یا بیشتر ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.