لیست بهترین وکلای مطالبه نفقه گذشته ایران

لیست-بهترین-وکلای-مطالبه-نفقه-گذشته-ایران

مطالبه نفقه گذشته

در قوانین مختلف بر موضوع پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکید‌ها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

صریح‌ترین ماده قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده 1108 قانون مدنی است که بیان می کند هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

این ماده به تمکین زن اشاره کرده است و با توجه به این ماده می‌توان گفت که به واسطه نکاح زن مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه، تمکین کامل زن شرط است. اما در صورتی که زن تمامی شرایط دریافت نفقه را داشته باشد چگونه می تواند نسبت به مطالبه نفقه خود اقدام کند؟

نفقه گذشته چیست و در چه شرایطی می توان آن را مطالبه کرد؟

نفقه گذشته زن به نفقه ای گفته می شود که در گذشته به زن تعلق می گرفته است ؛ اما مرد علیرغم وجود شرایط پرداخت نفقه به زن همچون تمکین از سوی زن ، آن را نپرداخته است .

اما آیا نفقه گذشته قابل مطالبه است ؟

 بر اساس قانون مدنی ، زن می تواند علاوه بر مطالبه نفقه آینده خود ، نفقه گذشته اش را نیز مطالبه کند و دادگاه به این موضوع رسیدگی و نسبت به تعیین مبلغ آن حکم مقتضی صادر می کند . اما نکته مهمی که در رابطه با نفقه گذشته زن وجود دارد آن است که عدم پرداخت نفقه معوقه زن ، دیگر جرم نیست و زن نمی تواند بابت مطالبه نفقه معوقه خود ، از مرد شکایت کیفری ترک انفاق کرده و مرد را مجازات کند ؛ بلکه صرفا می تواند با ارئه دادخواستی ، نفقه گذشته خود را مطالبه نماید .

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارایه دادخواست حقوقی می‌تواند آن را دریافت کند. در این صورت زن پس از خرید دو نسخه دادخواست، باید خواسته خود را در آن ها قید کرده و چون دعوای نفقه، مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند.  

همچنین زن می‌تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد در پرداخت نفقه یا اگر به هیچ طریقی نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد، زن می‌تواند به کمک وکیل خانواده دادخواست طلاق تنظیم کند.

روش قانونی مطالبه نفقه گذشته

ممکن است چندین سال از عدم پرداخت نفقه زن گذشته باشد و زن بنا به دلایل عدم آگاهی نسبت به حقوق خویش یا نیز حفظ زندگی مشترک  اقدامی قضایی مبنی بر مطالبه نفقه خویش نکرده باشد. قانونگذار مطالبه نفقه گذشته زن را مشمول مرور زمان نمی داند و زن می تواند با ارائه دلایل و مستندات به محکمه نفقه پرداخت نشده پیشین خویش را مطالبه کند.

در این راستا ماده­ 1206 قانون مدنی مقرر می کند :" زن می تواند در هر حال برای نفقه گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ... ".

شناسه : 812
لیست بهترین وکلای مطالبه نفقه گذشته ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.