×

لیست بهترین وکلای طرح و دفاع از دعاوی ابطال تصمیمات هیأت مدیره یا مدیر عامل ایران

لیست-بهترین-وکلای-طرح-و-دفاع-از-دعاوی-ابطال-تصمیمات-هیأت-مدیره-یا-مدیر-عامل-ایران

شناسه : 826

برای درک معنای ابطال صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره باید ابتدا تعریف هیئت مدیره را بدانیم. به موجب ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی به وسیله تصمیمات هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضاً قابل عزل می ‌باشند، اداره خواهد شد. برای تمامی جلساتی که هیئت مدیره برگزار می‌کند، باید صورتجلسه‌ ای تنظیم شود و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.

طرح و دفاع از دعاوی ابطال تصمیمات هیئت مدیره یا مدیر عامل

ابطال صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره به چه معناست؟

برای درک معنای ابطال صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره باید ابتدا تعریف هیئت مدیره را بدانیم. به موجب ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی به وسیله تصمیمات هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضاً قابل عزل می ‌باشند، اداره خواهد شد. برای تمامی جلساتی که هیئت مدیره برگزار می‌کند، باید صورتجلسه‌ ای تنظیم شود و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.

به این ترتیب اگر تصمیماتی که در جلسات هیئت مدیره گرفته می‌شود مطابق با قانون و یا اساسنامه شرکت نباشد، ممکن است هر یک از شرکا و یا اشخاص خارج از شرکت به دنبال از بین بردن اثر صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره باشند. برای رسیدن به این مقصود، باید ابطال صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره را از دادگاه به کمک وکیل تجاری درخواست کرد.

ابطال صورتجلسه شرکتهای تجاری

دادخواست ابطال صورت جلسه غیر مالی بوده و هزینه دادرسی آن هزینه دادرسی دعوای غیرمالی است.لازم به ذکر است که ابطال هر صورت جلسه ای در هر زمان که باشد حتی وقتی در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده باشد، ممکن است و گذر زمان هیچ گونه تاثیری در روند کار ندارد.

طبق ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قانون تجارت:

"ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺁﻥ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﺫﯼ‌ﻧﻔﻊ ﺑﻄﻼﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ شد."

بر این اساس به بیان چند مورد از مواردی که صورت جلسه تصمیمات هیئت مدیره شرکت، قابل ابطال از طریق دادگاه است می پردازیم:

۱- در مواردی که صورت جلسه تصمیمات هیئت مدیره با جعل امضای یک یا چند عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل، تنظیم شده باشد.

۲- در مواردی که صورت جلسه تصمیمات هیئت مدیره با اعمال تهدید و اجبار، به امضاء یک یا چند عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل رسیده باشد.

۳- در مواردی که صورت جلسه تصمیمات هیئت مدیره، در بردارنده مصوباتی، خلاف اساسنامه شرکت باشد.

۴- در مواردی که صورت جلسه تصمیمات هیئت مدیره، در بردارنده مصوباتی، خلاف مصوبات قانونی مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام باشد.

۵- در مواردی که صورت جلسه تصمیمات هیئت مدیره، در بردارنده مصوباتی، خلاف قوانین آمره کشور و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

۶- در مواردی که در دعوت و تشکیل هیئت مدیره، ترتیبات قانونی و اساسنامه‌ای شرکت، رعایت نشده باشد و در واقع هیئت مدیره، خلاف قانون، تشکیل شده باشد.

۷- در مواردی که در جلسه تصمیمات هیئت مدیره به نصاب های قانونی لازم برای رای گیری توجه نشده باشد و در واقع تصمیم گیری بدون رعایت نصاب های قانونی، انجام شده باشد.

وظایف وکیل شرکت‌ ها در طرح و دفاع از دعاوی ابطال تصمیمات هیئت مدیره یا مدیر عامل

وکیل تجاری شرکت‌ ها باید در جهت ارائه بهترین خدمات به موکل خود، با صبر و حوصله زیاد تمامی اسناد و مدارک مرتبط با شرکت را به دقت مطالعه نماید و با استفاده از تخصص خود در حوزه قوانین و مقررات مربوط به شرکت ‌ها و همچنین با کمک‌گرفتن از تجربه بالای خود در زمینه دعاوی مرتبط با شرکت‌ ها، موکل خود را به بهترین شکل راهنمایی نماید.

لیست بهترین وکلای طرح و دفاع از دعاوی ابطال تصمیمات هیأت مدیره یا مدیر عامل ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.