×

بانک قوانین ایران - صفحه 527 از 664 صفحه

نداشتن-دفتر-تجارتی-سالب-وصف-تاجر-بودن-نیست

نداشتن دفتر تجارتی سالب وصف تاجر بودن نیست

التزام-به-بیع-،-خیار-شرط-نیست

التزام به بیع ، خیار شرط نیست

اجرای-آثارعقد-منوط-به-احراز-وقوع-عقداست

اجرای آثارعقد منوط به احراز وقوع عقداست

قرارداد-کتبی-دلیل-منحصروجود-قراردادنیست

قرارداد کتبی دلیل منحصروجود قراردادنیست

لازم-نیست-قبول-ازطریق-امضاءباشد

لازم نیست قبول ازطریق امضاءباشد

مدعی-صوری-بودن-قراردادبایدآن-رااثبات-کند

مدعی صوری بودن قراردادبایدآن رااثبات کند

توافق-اراده-برخلاف-قواعدامری-،باطل-است

توافق اراده برخلاف قواعدامری ،باطل است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.