×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان


قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی


اصلاح تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آئین نامه اجرایی بند (الف ) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به ایجاد شهرکهای صنعتی و در14 استان کشور


تصویبنامه راجع به فروش یک دستگاه ساختمان


تصویبنامه راجع به اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


تصویبنامه در خصوص نصب وتجهیز مخازن ذخیره آب در واحدهای آموزشی


اساسنامه بانک صنعت و معدن


تصویب نامه در خصوص تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366


اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری


نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 252 قانون م ا


قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی


اساسنامه شرکت سهامی آب استان چهار محال و بختیاری


قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات


اساسنامه شرکت آب استان لرستان


قانون تاسیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا


اساسنامه شرکت سهامی آب استان کردستان


اساسنامه شرکت سهامی آب استان سمنان


تصویبنامه در خصوص تعیین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان