×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

تصویبنامه درموردبرقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران باکشوربلیز


تصویبنامه راجع به شمول سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت وسازمانها وشرکتهای دولتی درمورد (شرکت آهاب سهامی خاص )


تصویبنامه درخصوص خروج وورود به کشور ازطریق بندرچابهار


تصویب نامه در خصوص مأموریت مستدخدمین رسمی در مؤسسات کیهان و اطلاعات


آئین نامه نظارت برتاسیس وفعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوائی وجهانگردی


آئین نامه تشکیل بازارچه های مرزی


اصلاحیه آئین نامه چگونگی بهره برداری از اماکن ورزشی متعلق به سازمان تربیت بدنی توسط بخش غیر دولتی


اصلاح مواد 20 و 21 آئین نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی


تصویبنامه در خصوص تراز فیزیکی سیمان و سهمیه طرحهای عمرانی


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه بهداشت محیط


آئین نامه حریم مخازن ، تاسیسات آبی ،کانالهای عمومی آبرسانی ، آبیاری و زهکشی


اصلاح تصویبنامه اضافه کارساعتی کارکنان دولت


تصویبنامه درخصوص عدم معافیت خودروهااز30درصد سودبازرگانی


اصلاح ماده 30 آئین نامه اجرائی قانون نحوه صدور اسنادمالکیت املاکی که اسنادثبتی آنهادراثر جنگ یاحوادث غیرمترقبه ای مانندزلزله ،سیل وآتش سوزی ازبین رفته اند


تصویبنامه راجع به فهرست آفات عمومی وقرنطینه ای داخلی


مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه کاهش استعمال دخانیات


آئین نامه تائید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ونظارت برحسن جریان انتخابات


قانون تصویب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات ( ) طی کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس -1988) و اجازه تصویب اسناد آن


ادامه وصول عوارض مذکور پس از پاپان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن بشرح تبصره فوق الاشعار جواز قانونی ندارد