×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

اساسنامه بنگاه شیمیایی


قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند


قانون موافقتنامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی


قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 59 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین


لغو تصویب نامه مربوط به نرخ بهره وامهای خارجی


تغییر نام سازمان تسلیحات ارتش به سازمان صنایع نظامی


قانون حفظ نباتات


قانون قرارداد منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران با سازمان عمران بین المللی آمریکا برای تامین اعتبار طرحهای عمرانی کشور


قانون حق عضویت اطاق های بازرگانی


تصمیم قانونی دائر به انتخاب اعضای دیوان محاسبات


قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی


قانون استفاده از ماشین نقش تمبر


آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون مربوط به تملک اراضی


آئین نامه کتابخانه وزرات دادگستری


آئین نامه اجرائی بندهای 8و9و10 ماده 2 قانون مالیاتهای مشتقیم مصوب 28 اسفند ماه 1346 موضوع معافیت مالیاتی موقوفات عام و مؤسسات عام المنفعه و انجمنهای مربوط به اقلیتهای مذهبی


اصلاح بعضی از مواد آئین نامه فوق العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری


اصلاح فصل پنجم و ششم و الحاق فصول هفتم و هشتم و نهم به آئین نامه معاش های نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه شرایط احراز سمت شهردار


آئین نامه اجرائی قانون شکار و صیدبیشتر بخوانید