×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

اصلاحیه قانون بودجه سال 1377 کل کشور


آیین نامه اجرائی قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی


قانون اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول


قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 1376 3 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام


به منظور فراهم آمدن موجبات اشتغال مولد ، تعیین جایگاه تشکیلاتی مناسب برای صنایع کوچک کشور و بهره گیری از تواناییها و امکانات بالقوه و بالفعل موجود در شرکت شهرکهای صنعتی


تصویبنامه راجع به میزان حق سرانه خدمات درمانی در سال 1378


تصویبنامه راجع به تعرفه های مربوط به هزینه های تخلیه بارگیری و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر


تصویبنامه راجع تعرفه های مربوط به هزینه های تخلیه ، بارگیری و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی بندر خرمشهر


آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش


تصویبنامه راجع به کارخانه خوراک طیور چوبیندر


تصویبنامه راجع به اعزام زوار به سفر عمره و حج تمتع از طریق فرودگاه همدان


کاهش وظایف تصدی دولت ترویج و حمایت از تشکل های تخصصی صنعتی و مشارکت عامه مردم در تصدی امور قانون واگذاری و ایجاد رقابت سالم


تصویب نامه راجع به واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی


اصلاحیه تصویب نامه صادرات کالا در بازارچه مرزی


تصویب نامه راجع به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه


تصویب نامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در مورد انجام جابجایی های لازم در اعتبارات جاری و عمرانی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به حذف نهادهای دام و طیور از فهرست کالاهای مشمول طرح تنظیم بازار


آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک


اصلاح بند 16 ماده 144 آئین نامه راهنمائی و رانندگی


اصلاح تصویبنامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمین انجام تعهدات