×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن


قانون راجع به تاسیس وزارت آبادانی و مسکن


قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن


استفاده از قاعده تعدد و تشدید مجازات


استفاده از قاعده تعدد بزه و تشدیدمجازات


تکرار 32 فقره سرقت جامع الشرایط و صدور یک مجازات برای آنان


دادگاه قیمت مال را مشخص نکرده ،اجرای چنین حکمی مواجه بااشکال خواهد شد


اگر مالی از سرقت بدست آمده باشد مراجع قضایی مکلف به تعیین تکلیف هستند


صدور حکم به استرداد بقیه اموال و در صورت عدم وجود، بهای آن مبهم و غیرقابل اجراست


حکم محکومیت متهم به رد اموال مشخص نیست که مربوط به چه کسی و چه مالی است


درب طویله محل نگهداری گوسفندان قفل نبوده است (درحرزنبوده ) پس ساقط است


آئین نامه نحوه انجام پژوهش ها و تحقیقات علمی در مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان


تصویبنامه راجع به لغو رویداد مسافرت بین ایران و کشور ترکمنستان


تصویبنامه در خصوص ورود کالا از طریق بنادر آبادان ، خرمشهر و چوئبده


فلج نسبی اعضاء ازموارد ارش است


آئین نامه اجرائی ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان


معاونت در سرقت


در خصوص حقوق الناس مواردی که منتهی به حد میشود مطالبه صاحب حق شرط است


حکم به قطع ید با توجه به مطالبه قطع یدازناحیه مسروق منه ابرام می شود


شکات از قاضی مطالبه قطع ید ننموده اند