×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به اصلاح ماده یک آئین نامه استقلال اداری ومالی انستیتو پاستور ایران


تصویبنامه هیات وزیران در مورد اصلاح تشکیلات ستاد مرکزی بازسازی ونوسازی مناطق جنگزده


تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره 3ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور


تصویبنامه راجع به حذف عباراتی از اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران


تصویبنامه در خصوص تنفیذ آئین نامه های اجرائی چند تبصره قانون بودجه سال 1368 برای اجرادر قالب قانون بودجه سال 1369 کل کشور


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 2 آئین نامه نحوه مصرف اعتبارات هزینه های انجام خدمات آموزشی ،ماشینی ، انفورماتیک و نشریات


تصویبنامه هیات وزیران راجع به اعطاء پایه تشویقی به مدیران مدارس آموزش وپرورش


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه تقویت بنیه علمی داوطلبان مناطق محروم کشور برای ورود به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی


آئین نامه اجرائی تبصره 7 قانون بودجه سال 1370 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 16 قانون بودجه سال 1370 کل کشور


اصلاحیه اصلاح آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای ازاد فنی و حرفه ای


تصویبنامه راجع به تعرفه کارمزد خدمات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


تصویبنامه راجع به تنفیذ آئین نامه اجرائی مقررات صادرات وواردات برای سال 1370


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تعرفه چاپ آگهی های دولتی در سال 1370


آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1370 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است


تصویبنامه راجع به الحاق یک بند به ذیل تصویبنامه پرداخت پاداش (عیدی ) سال 1369


آئین نامه اجرائی قانون لزوم بازآموزی ونوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقا سطح دانش پزشکی آنها