×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به حذف قسمتی از کالاهای مشمول طرح


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص حذف آلومینیوم و مس از شمول کالاهای طرح


آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی


آئین نامه اصلاح مواردی از آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت


تصویبنامه راجع ماموریت مستخدمان دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وصول حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی


آئین نامه اجرائی نحوه استفاده از خدمات کارکنان دستگاههای و پرداخت حق الزحمه اجرای طرحهای آماری مرکز آمار ایران در سال 1375


آئین نامه اجرائی (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 52 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


تصویبنامه در خصوص کالاهای مشمول عوارض


تصویبنامه در خصوص تعیین قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


دستور العمل بر قراری فوق العاده جذب کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازاردر مورد پرداخت به سازمان بازرسی و نظارت بو توزیع کالا و خدمات


آئین نامه اجرائی تبصره 30 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 36 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 51 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


ضوابط پرداخت فوق العاده خاص در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی تبصره 59 قانون بودجه سال 1375 کل کشور