×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

قانون بازگشائی مدارس در اول مهر ماه هر سال


تصویبنامه در خصوص تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص ایجاد هماهنگی و نظارت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی


تصویبنامه راجع به تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالا


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای انجام فعالیتهای مربوط به مرکز همایشهای صدا و سیما


تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای اجرای طرح ساختمانی کنفرانس سران کشورهای اسلامی


تصویبنامه در مورد تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای انجام جابجایی اعتبارات سال 1376 طرحهای عمرانی


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی


قانون استفاده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از مشمولان خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح


قانون اصلاح ماده (14) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی


آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک


قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای سامان بخشیدن به تأمین پنبه مورد نیاز کشور و اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن


قانون موافقتنامه همکاری فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه


چگونگی مأموریت مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته آنها به مؤسسات و شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است


تصویبنامه در خصوص فروش انتشارات سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران


اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان