×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

قانون خانه انصاف


قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف


قانون موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بلغارستان


اجازه تعهد اعتبار سنوات آتی طرح شماره 40201202 ساختمان سد جیرفت


اجازه تعهد اعتبار سنوات آتی طرح شماره 41007203 مکانیزاسیون پست


قانون شورای داوری


آئین نامه اجرائی تبصره 19 قانون بودجه سال 2535 و تبصره 45 قانون بودجه سال 2536 کل کشور


قانون الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور مربوط به راهنمایی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت


قانون پرداخت سه میلیارد ریال برای عمران و نوسازی در مناطق زلزله زده و سیل زده استانهای هرمزگان و آذربایجان غربی و چهار محال و بختیاری


قانون اصلاح ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی و الحاق دو تبصره به آن


قانون اصلاح تبصره 1 ماده 8 قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون الحاق سه تبصره به قانون امور گمرکی


آئین نامه استفاده از خانه های سازمانی ارتش شاهنشاهی


ترمیم فوق العاده ماهانه افسران و درجه داران گارد شاهنشاهی


اصلاح بند پ ماده 2 آیین نامه اصلاحی فوق العاده سختی خدمت چتربازی پرسنل چترباز نیروی زمینی شاهنشاهی


قانون تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افزارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران مصوب سوم بهمن ماه سال 1347


قانون جبران خسارات وارده از انفجار مرمیات یا مهمات نیروهای مسلح شاهنشاهی


اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش های زمستانی


قانون اصلاح بند یک ماده 13 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و الحاق یک تبصره آن