×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

رأی شماره 1407 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مقررات ماده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب1376 به افرادی که قبل از آن تاریخ بازنشسته شده‌اند


رأی شماره 1403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت


رأی شماره1244 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره45516 10 16 پ مورخ11 11 1384معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان


رأی شماره 1234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو بند 91 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا مهر ماه 1365


آراء شماره 217 ـ 216 ـ 215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تعمیم حکم مقنن به فوق‌العاده خاص اعضاء هیأت علمی دانشگاهها به مشمولین ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370


رأی شماره 212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری


رأی شماره 220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه براساس قرارداد مورخ 13 7 1372 منعقده بین جهادسازندگی و سازمان مذکور


رأی شماره 224 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه ارتقاء شغلی معلمان


رأی شماره222 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام دانشگاه پیام‌نور به صدور مدرک تحصیلی معادل کارشناسی در صورت تعهد داوطلب تحصیل به عدم مطالبه مدرک تحصیلی کارشناسی معادل


رأی شماره 1498 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تعیین قیمت عرضه هر لیتر بنزین معمولی آزاد و بنزین سوپر آزاد


تصویب‌نامه درخصوص الحاق آقای مصطفی محمدنجار به اعضای کارگروه بررسی و تصمیم‌گیری در اموراجرایی مربوط به وظایف دولت درخصوص بیمه درمان و قوانین


تصویب‌نامه درخصوص کاهش حق بیمه بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث


تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت)


تصویب‌نامه درخصوص تأمین حداقل پنجاه درصد خودروهای مورداستفاده نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور از خودروهای ساخت داخل


تصویب‌نامه درخصوص تأسیس مناطق نمونه گردشگری ساوجبلاغ و محدوده شهر جدید پرند در استان تهران


رأی شماره192 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی بطور همزمان ممنوع است


رأی شماره197 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتیکه فوق‌العاده نوبت کاری به مستخدمین واجد شرایط برابرمقررات تعلق گیرد فوق‌العادة موصوف می‌بایست در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه شود


رأی شماره 194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چنانچه شاکی مستخدم رسمی وزارت آموزش و پرورش نبوده و در ایام تعطیلات فصلی مدارس متصدی شغلی نبوده احتساب آن بعنوان سابقه خدمتی مجوزی ندارد


رأی شماره195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تأخیر در صدور ابلاغ انتصاب به شغل نافی حق استفاده از فوق‌العاده مزبور از تاریخ شروع بکار نمی‌باشد