×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص مجوز سازمان خصوصی سازی درخصوص واگذاری سهام شرکتهای دارای برنامه زمان بندی فروش


تصویبنامه راجع به فوق العاده بهره وری کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور


اصلاح بند (27) الحاقی به ضوابط اجرائی بودجه سال 1383 کل کشور


مصوبه شورای‏عالی اداری راجع به واگذاری شرکت‏های سهامی کشت و صنعت جیرفت ، شهید رجایی ، شهید بهشتی و نیشکر هفت تپه و شرکت تولید و بسته‏بندی فرآو


مصوبه شورای‏عالی اداری درخصوص انتقال وظایف مربوط به سیاستگذاری و تنظیم مقررات به حمایت‏های لازم از صنایع کوچک از سازمان صنایع کوچک ایران به


تأیید صلاحیت اعضای هیئت مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بیوتکنولوژی ربع رشیدی


مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می شود و این موضوع از نظر حقوق و مزایای آزاده مستخدم دولت نیز موثر است


مقررات بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از 20 سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو گردیده و بازنشستگی فقط بر اساس سنوات خدمت امکان پذیر است


راجع به تعهدات ارزی دانشجویی - اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز


اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن


تصویبنامه راجع به تسرّی مفاد تصویبنامه های شماره12566 ت24718ه- مورخ 1380 3 27 و شماره40033 ت25613ه- مورخ 1380 9 20 برای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میاندوره ای هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی


تصویبنامه راجع به افزایش سقف جبران عقب ماندگی های استانها بوسیله دولت از ده درصد (10درصد) به بیست درصد (20 درصد)


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه دوم خدمت ) به آقای حسین ملک افضلی


تصویبنامه در خصوص اعطای نشان دولتی ( درجه دوم دانش ) به آقای حسین مهرپور محمدآبادی


اصلاح تصویب نامه موضوع تغییرات و تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه


اصلاح بند (6) ضوابط اجرائی بودجه سال 1384 کل کشور


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا


قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحیه ماده (8) کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب 1371 9 25 (16 دسامبر1992) مجمع


قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376