×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور ایران


قانون ساماندهی بهداشت و درمان بر اساس اصول سوم (3) ، بیست ونهم (29) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


قانون استفساریه چگونگی واریز مبالغ حاصل از خدمات آموزشی و پرورشی به حسابهای مربوطه توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش


تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاههای اطلاع رسانی رایانه ای غیر مجاز


تعیین تکلیف عرض خیابانهای زیر دورازده متر - تفویض وظایف ومسئولیتهای قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذیصلاح به سایر مقامات مراجع بدون اذن صریح مقنن جواز قانونی ندارد


اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق می شود که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدوتولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هرطریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است


تصویبنامه راجع به نحوه انتخاب هیات داوران در خصوص اختلاف وزارت مسکن و شهرسازی با پیمانکاران


تصویبنامه در خصوص بند(د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381کل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بند (ک ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


تصویبنامه راجع به الحاق شهرستان مهر و بخش بیرم از شهرستان لار به مفادتبصره (1) ماده (15) اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه در خصوص تردد از فرودگاه همدان


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون صادرات و واردات


ابطال مصوبه نهصد و چهل وهشتمین جلسه شورای پول واعتبار مورخ 1379 9 20 ، موضوع ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی


رای صادره از دیوان محاسبات کشور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست


صدور حکم به ورشکستگی به علت عجز از پرداخت بدهی


اموال متعلقه به آنان و افراد خانواده شان که عملا تحت سرپرستی بوده است پس از کسر مطالبات مسلم بانکی و دولت جمهوری اسلامی و حق سرپرستی بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) حسب ضوابط مقرره اخذ و مابقی به آنان و یا وکیلشان تحویل گردد


محکمه نمی تواند تعهدات قراردادی طرفین را کم یا زیاد کند - بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث


تصویبنامه در خصوص تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط سیستم بانکی کشور از موسسات خارجی و بین المللی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود


آئین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات ( مصوب سال 1374 واصلاحات بعدی )


آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 03 15 و اصلاحات بعدی