×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

لزوم انجام خدمت در مناطق مورد نیاز پس از فراغت از تحصیل در مقاطع تحصیل فوق دیپلم و بالاتر - ثبت نام و امتحانات دستیاری دوره های پزشکی تخصصی


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه شماره 10385 ک – 1373 7 13 معاون امور درمان و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - لیسانسیه داروسازی


صدور پروانه لیسانسه داروسازی برای فارغ التحصیلان لیسانسیه داروسازی خارج از کشور کماکان بلامانع است


مرجع تعیین ضابطه های لازم در خصوص ارزش مدرک تحصیلی صادره از موسسات عالی خارجی شورای ارزشیابی است


حق درمان فرزند چهارم و بعد پدر و مادر … را از مبلغ نهصد ریال به مبلغ دو هزارریال افزایش داده اند


آئین نامه تاسیس مراکز جراحی های محدود (مشخص و معین)


اعتراض نسبت به آئین نامه تاسیس مراکز جراحی های محدود به ادعای عدم تناسب آن با موازین علمی و تخصصی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد


اعلام مغایرت ماده 3 آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی با اصل تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور


ابطال دستور العمل معاون امور درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که متضمن خروج بعضی از اقلام داروئی از زمره داروهائی که در لیست مربوط به مشمولین تامین خدمات درمانی هستند


اعلام نظر در خصوص شمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به رشته تحصیلی روانشناسی بالینی


موضوع شکایت و خواسته ابطال مصوبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر برگزاری انتخابات جامع علوم پزشکی


با توجه به دادنامه شعبه اول محکمه عمومی رشت مستقلا حق اداره کردن داروخانه سلب گردیده است


در مورد شرح وظایف کارشناسان ارشد بیهوشی


موضوع حذف فاصله بین داورخانه ها


شکایت شاکی در خصوص عدم مطابقت مصوبه هیات رئیسه دانشگاه دوره تحصیلی کارشناسی ارشد از مصادیق ماده فوق الذکر نیست


موضوع شکایت و خواسته ابطال برنامه آموزشی فوق تخصصی رشته جراحی و ترمیمی و پلاستیک


جلوگیری از پرداخت ویزیت تخصصی پزشکان عمومی که تاکنون با پرداخت ویزیت تخصصی آنان موافقت شده است مغایر قانون نیست


دانشجویانی که براساس دستور العمل های فوق از ادامه تحصیلاتشان ممانعت بعمل آمده می توانند براساس دستور العمل ثبت نامه 11538 451 مورخ 1365 12 10 اداره کل گزینش دانشجو به تحصیلات خود ادامه دهند


اتخاذ تصمیم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص خدمات لیزری خارج از حدود اختیارات وزارت مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال میگردد


موضوع شکایت و خواسته ابطال طرح مربوط به اخذ تعهد از دستیاران مصوب شورای آموزش پزشکی