×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

حق دادن دو تقاضای تلفن از طرف یک خانواده برای هر دو محل سلب نگردیده است


طرح اعتراض در کمیته عالی - تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری - آئین نامه تاسیس و نظارت بر آژانسهای مسافرتی و جهانگردی


تقاضای شاکی متضمن اعلام آراء متناقض بر اساس مقررات ماده 20 نمی باشد


آراء قابل طرح مجدد تشخیص داده نشد


به لحاظ لازم الاتباع بودن آراء هیات عمومی تعارض میان رای شعبه و هیات عمومی دیوان از مصادیق ماده 20 فوق الذکر نمی باشد


درخصوص مورد قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعمل آمده است


آراء مذکور از مصادیق ماده 20 نبوده در نتیجه معارض تشخیص نگردید


قبلاً بشرح نسبت به موضوع رسیدگی بعمل آمده و رای قطعی صادر شده است


مستخدمینی که قبلاً بازنشسته و یا بازخرید خدمت شده اند چون در خدمت آن وزارتخانه نمی باشند موجبی برای احتساب مجدد مرخصی های ذخیره شده آنان وجود ندارد


درصورتیکه مامور به دلیل ضیق وقت موفق به دریافت ارز نشده باشد و از تاریخ اختتام ماموریت بیش از سه ماه نگذشته باشد پرداخت ارز بلامانع میباشد


موضوع شکایت و خواسته ابطال مصوبات مربوط تغییر تاریخ اجراء ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


لغو احکام استخدامی متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش پس از فراغت از تحصیل و اشتغال بخدمت با اهداف قانونگذار منافات دارد


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و دهم دیوان عدالت اداری


تبدیل مربیان آموزش طرح کاد دارای مدرک تحصیلی دیپلم (غیر فنی) بسایر مشاغل


شرط داشتن دیپلم جهت تدریس در کلاسهای لازم التعلیم نهضت سواد آموزی


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص انجام طرح کار دو سره ( دو شیفت )در خانه های بهداشت


اعطای مرخصی های کسر شده شامل مستخدمین شاغل است و اعطای مرخصی به مستخدمینی که بازنشسته یا بازخرید خدمت شده اند موضوعیت ندارد


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 3 آئین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری


جواز پرداخت فوق العاده شغل به میزان سه برابر به متصدیان مشاغل آموزش و پرورش که با داشتن شرایط بازنشستگی به ادامه خدمت آنان در واحدهای آموزشی احتیاج است


پرداخت کسور بازنشستگی دوران خدمت نظام کارکنان 7درصد رسمی شرکت مخابرات