×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

دادخواست از طریق پست سفارشی در مهلت قانونی ارسال شده است


مطالبه حقوق ومزایای قانونی مدت تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی


مطالبه هزینه سفر و نقل مکان


درخصوص انتقال مراقبین بهداشت در سال 1358 از آموزش و پرورش به وزارت بهداری


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 10 دستور العمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها


حذف آموزش کاد از برنامه آموزشی مدارس و لزوم استفاده از مربیان طرح کاد در پستهای ثابت سازمانی بلاتصدی


دریافت کسور بازنشستگی توسط کارمندان باز خرید شده موجب محرومیت استفاده از سوابق خدمتی است


موضوع شکایت و خواسته ابطال دستور العمل شماره 2280 د مورخ 1365 7 5 سازمان امور اداری و استخدامی کشور


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 4 اصلاحی و بازنشستگی سردفتران ودفتر یاران


نظر به حدود وظایف و اختیارات وزارتخانه ها درباب تعدیل نیروی انسانی و حذف پستهای ثابت سازمانی زائد , مصوبات مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید


موضوع شکایت و خواسته ابطال آئین نامه مصوب برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی , اعم از بخش صوصی و عمومی


تصویبنامه در مورد تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط سیستم بانکی کشور برای طرح شرکت صنایع کاشی وسرامیک خاتم اردکان به منظور خرید ماشین الات و تجهیزات تولید کاشی سرامیک کف


بخشنامه صادره, در خصوص اعطاء, ماموریت تحصیلی به مستخدمین شاغل قانون تشخیص نگردید


موضوع شکایت و خواسته ابطال شرح وظایف و اختیارت دفتر امور اصناف و بازرگانان


مصوبه های مورد اعتراض در خصوص احتساب تعطیلات مندرج در آنها جزء مرخصی استحقاقی سالانه , خارج از حدود اختیار مندرج در ماده 50 و مخالف قانون تشخیص داده میشود


قبول 90 واحد درسی بعنوان فوق دیپلم از کارکنان دولت


شرط خدمت یعنی 20 سال برای بازنشستگی جانبازان - و شرط سنی 50 سال


موضوع شکایت و خواسته ابطال قسمت الف از بند دو مصوبه جلسه 2 10 75 هیات وزیران تصویب نامه شماره 121468 ت 17329ه - 1375 10 16 مبنی بر اختیار تعیین حق ویزیت پزشکان


تقاضای ابطال تصمیم متخذه در صورتجلسه اداره امور آزمایشگاهها و تصمیم متخذه توسط مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


لایحه قانونی استخدام کشوری