×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

قانون تمدید مدت خدمت کارشناسان امریکایی وزارت راه


قانون تشکیل خانه انصاف


قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به همکاری اقتصادی و فنی


قانون راجع به اعطای پایه دانشیاری به معلمین فعلی دانشکده معقول و منقول تهران


قانون نظام پزشکی


قانون مربوط به نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان از سال تحصیلی 38 - 39 به بعد


قانون مربوط به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین المللی شماره 101 در خصوص آموزش حرفه ای در کشاورزی


قانون اساسنامه بانک ملی ایران


آئین نامه سازمان آب و برق خوزستان


قانون راجع به اجازه استخدام یکصد نفر کارمند جهت وزارت امور خارجه


قانون اقدامات تامینی


قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی


قانون راجع به تهیه و تقدیم تشکیلات جدید سازمان برنامه


قانون راجع به قرارداد فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی


قانون راجع به اجازه انتقال گردان سمپاش نیروی هوایی از وزارت جنگ به وزارت کشور


قانون مربوط به اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی


قانون راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون انتخابات مجلس سنا


قانون راجع به اعطا اختیار به افسران شهربانی کل برای وصول جرائم رانندگی


اساسنامه سازمان آب و برق خوزستان


قانون راجع به عضویت دولت شاهنشاهی ایران در موسسه بین المللی توسعه