×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

اصلاح قسمتی از تعرفه حقوق و عوارض بندری منضم به قانون تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی


قانون تعیین و حفاظت علائم و نشانه های زمینی مربوط به نقشه برداری و تحدید حدود و حریم


قانون اجازه تحصیل مبلغ چهل میلیارد ریال وام یا اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور


قانون اصلاح ماده 113 قانون اصلاح قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون موافقتنامه همکاری فنی و کشاورزی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بلغارستان


قانون پروتکل الحاقی به قراردادهای بین المللی حمل و نقل کالا و مسافر و توشه به وسیله راه آهن


قانون تقسیط بدهی بدهکاران خالصه و معافیت از پرداخت زیان دیرکرد و خسارات متعلق


اصلاح قانون نظام صنفی


قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمائی کشوری شیکاگو


قانون تامین آموزش فرزندان کارگران


قانون تفریغ بودجه سال 1345 کل کشور


قانون تفریغ بودجه سال 1344 کل کشور


قانون تفریغ بودجه سال 1347 کل کشور


قانون تفریغ بودجه سال 1348 کل کشور


قانون شمول قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه ها و کارخانجات ارتش درباره افزارمندان بازنشسته یا معلول و مستمری بگیران آنان


قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات


قانون انتقال عرصه و اعیان انبارها و زمین متعلق به سازمان غله کشور به شرکت چای ایران


قانون الحاق یک تبصره به ماده 96 قانون محاسبات عمومی


قانون واگذاری هشتاد هزار متر مربع از اراضی کلاک و خلج آباد به وزارت آموزش و پرورش