×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

لایحه قانونی معافیت مالیات حقوق کارمندان دفترنمایندگی سازمان هواپیمائی کشوری جمهوری خلق چین مقیم تهران


لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره بماده 32 قانون استخدام کشوری


لایحه قانونی راجع به تامین اعتبار جهت هزینه های طرح خودکفائی راه آهن دولتی ایران


لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای مفاد ماده 150 قانون استخدام کشوری وماده 79 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی


لایحه قانونی الحاقی بماده 1 لایحه قانونی واگذاری اداره امورزندانها به وزارت دادگستری واضافه شدن یک تبصره بماده مزبور


لایحه قانونی مربوط به ایجادتسهیلات درمورددیون معوقه اشخاص


لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کارکشاورزی


لایحه قانونی راجع به واگذاری شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در شهرستانها به استانداریها


لایحه قانونی راجع به اجازه صدور پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی


لایحه قانونی راجع به تعهدات دولت ایران درصندوق مخصوص اوپک وصندوق بین المللی توصعه کشاورزی


لایحه قانونی راجع به توقف اجرای کلیه احکام و دستورهای اجرایی دادگاههای صالحه و مراجع ثبتی که به استناد بندهای 1 و3 و4 و5 و6 و8 ماده 14 قانون موجر و مستاجر


لایحه قانونی راجع به مانده استفاده نشده اعتبارموضوع لایحه قانونی اجازه پرداخت معادل ریالی مبلغ یک صدمیلیون دلارازحساب 6خزانه بشهرداری تهران


لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی ازحق بیمه بیمه شدگان وکارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی


قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی


قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت


قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت


قانون تصویب قرارداد بین المللی برای جلوگیری از اشاعه و معامله نشریات مستهجن و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن


قانون حق السهم کاشفین اجناس قاچاق


قانون متمم قانون ممیزی


قانون اجازه مبادله قرارداد حمایت تصدیق نامه های اختراع و علائم صنعتی و تجارتی و غیره منعقده بین دولتین ایران و آلمان