×

تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد تعیین دستگاه اجرایی

تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد تعیین دستگاه اجرایی

تصویبنامه-راجع-به-تعیین-نماینده-ویژه-رئیس-جمهور-در-مورد-تعیین-دستگاه-اجرایی

وکیل


شماره 34009/ت 25395ه 7/8/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 2/8/1380 بنا به پیشنهادرئیس جمهور و براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- آقای محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نمانیده ویژه رئیس جمهور در مورد تعیین دستگاه اجرایی و نحوه مبادله موافقتنامه ردیفهای متفرقه ذیل ، منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور تعیین می شود.
2- تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص امور اجرایی یاد شده اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور وهیات وزیران بوده و لازم الاجراء می باشد و با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16515

تاریخ تصویب : 1380/08/02

تاریخ ابلاغ : 1380/08/19

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.