جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


نظریه شماره : 203/137/6/59

سئوال آیا در صورت کمبود مستشار، میتوان از دادرس دادگاه صلح برای تکمیل و تشکیل دادگاه عمومی استفاده نموده ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در صورتیکه دادگاه عمومی با کمبود مستشارمواجه شودوامکان تکمیل آن از دادگاه دیگری نباشدنمیتوان ازدادرس دادگاه صلح برای تکمیل وتشکیل دادگاه استفاده نمود،زیرااستفاده ازرئیس یادادرس دادگاه صلح فقط منحصر بموردیست که در تبصره ماده 3لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ذکر شده و آنهم برای شرکت درمشاوره و رای در مورد اختلاف است و در هیچ موردی تشکیل دادگاه عمومی با بعضویت قاضی دادگاه صلح بجای مستشار تجویزنگردیده است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
203
تاریخ تصویب :
1359/06/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :