×

تصویبنامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب مهر 1342

تصویبنامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب مهر 1342

تصویبنامه-راجع-به-استملاک-اتباع-خارجه-مصوب-مهر-1342

وکیل


1 - علاوه بر مواردی که در آئین نامه استملاک اتباع خارجه پیش بینی شده هیئت دولت می تواند پس از رسیدگی و موافقت کمیسیون خاصی که ضمن آئین نامه اجرائی این تصویبنامه قانونی طریق و شرائط انتخاب اعضاء آن تعیین می شود به کسانیکه بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی به کشور ایران مسافرتهای منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی می نمایند نیز اجازه خرید مال غیر منقول برای محل سکونت شخصی با رعایت تناسبهای لازم بدهد مشروط بر اینکه برای خرید مال غیر منقول از ارزی که رسما" به کشور منتقل می نمایند بوسیله یکی از بانکهای مجاز استفاده نمایند.
2 - مدلول ماده یک این تصویبنامه قانونی در مناطقی قابلیت اجراء خواهد داشت که دولت مقتضی بداند.
3 - آئین نامه اجرائی این تصویبنامه قانونی بوسیله وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری و وزارت کشرو تنظیم و به موقع اجرا گذارده می شود.
4 - وزارت امور خارجه مکلف است لایحه تحصیل مجوز قانونی این تصویبنامه را تهیه و تقدیم دارد.

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1342/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.