×

انتخاب عضو شورای عالی انفلاب فرهنگی در هیئت مرکز ی گزینش استاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

انتخاب عضو شورای عالی انفلاب فرهنگی در هیئت مرکز ی گزینش استاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

انتخاب-عضو-شورای-عالی-انفلاب-فرهنگی-در-هیئت-مرکز-ی-گزینش-استاد-وزارت-بهداشت،-درمان-و-آموزش-پزشکی
شماره 1642/ دش 13/5/1378

(مصوب جلسه 446 مورخ 29/4/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
به دنبال استعفا ی آقای دکتر رضا داوری اردکانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشکر از زحمات ایشان، آقای دکتر سید شهاب الدین صدر را به عنواننماینده شورا ی عالی در هیئت مرکزی گزینش استاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب کرد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/04/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.