×

تصویبنامه راجع به فهرست مصوبات تنفیذی موضوع ماده (46) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

تصویبنامه راجع به فهرست مصوبات تنفیذی موضوع ماده (46) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

تصویبنامه-راجع-به-فهرست-مصوبات-تنفیذی-موضوع-ماده-(46)-آئین-نامه-اجرائی-قانون-مقررات-صادرات-و-واردات
شماره 71028/ت30348 ه-                                    27/12/1382
تصویبنامه راجع به فهرست مصوبات تنفیذی موضوع ماده (46) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی
      هیئت وزیران در جلسه مورخ27/12/1382 بنابه پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- تصویب نمود:
      1- مندرجات ذیل یادداشت فصول و سود بازرگانی جداول کتاب مقررات صادرات و واردات که ردیفهای تعرفه آن به صورت هشت رقمی تهیه گردیده است، به شرح پیوست تعیین میگردد .
      2- تصویبنامه های فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت میباشد، جایگزین تصویبنامه های تنفیذی موضوع ماده (46) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات میگردد .
      3- این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1383 قابل اجرا میباشد .
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17203

تاریخ تصویب : 1382/12/27

تاریخ ابلاغ : 1382/12/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.