×

رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26 7 1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب1341

رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26 7 1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب1341

رأی-وحدت-رویه-شماره-681-مورخ-26-7-1384-هیأت-عمومی-دیوانعالی-کشور-راجع-به-ماده-یکم-قانون-ملی-شدن-جنگلهای-کشور-مصوب1341 شماره 5146/ هـ - 21/8/1384
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
احتراماً ؛ رأی وحدت رویه قضایی شماره 681 26/7/1384 ،ردیف 80/13 بشرح ذیل:
به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگلهای و مراتع ، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد ،‌عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکلیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانون تشخیص می‌شود . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
کارشناس مسئول قضایی اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور – جلالی نسب


نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 17687

تاریخ تصویب : 1384/8/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.