×

اصلاحیه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه

اصلاحیه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه

اصلاحیه-بخشنامه-ریاست-محترم-قوه-قضائیه

وکیل

اصلاحیه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه شماره 4789/87/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
پیرو بخشنامه شماره 3926/87/1 مورخ 19/4/1387 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه به دادگستریهای سراسر کشور مندرج در صفحه4 ویژه قوانین و مقررات شماره 18460 مورخ 25/4/1387 عبارت (موضوع بند 3....) که در بند سوم بخشنامه لحاظ گردیده‌است به عبارت (موضوع بند2...) تـغییر می‌یـابد و مراتب جهت درج در روزنامه رسمی کشور اعلام می‌گردد.مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18491

تاریخ تصویب : 1387/5/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : قوه قضائیه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.