×

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور شماره7671 87 1

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور شماره7671 87 1

بخشنامه-به-مراجع-قضایی-سراسر-کشور-شماره7671-87-1 بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور شماره7671/87/1
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 7671/87/1 ـ 7/9/1387 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

نظر به عموم و اطلاق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 و توجهاً به ماده 5 قانون مزبور و ماده11 قانون مجازات اسلامی، حکم ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن شامل محکومان قاچاق موادمخدر و قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و همچنین محکومان سازمان تعزیرات حکومتی نیز می‌باشد.
بنابراین لازم است به ازای هر روز تحمل محکومیت حبس مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150.000 ریال) از جزای نقدی مورد حکم محکومان مزبور کسر گردد.
رؤسای کل دادگستری‌های استان، دادستان‌های عمومی و انقلاب و رؤسای سازمان قضایی نیروهای مسلح مسوول نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه خواهندبود.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی


نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18576

تاریخ تصویب : 1387/9/7

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : قوه قضائیه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.