جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص اجرای اجباری استاندارد پره دیسک در ادوات کشاورزی شماره84234/42041وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی
شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 31/3/1388 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب1371ـ تصویب نمود:
اجرای استاندارد پره دیسک در ادوات کشاورزی به شرح ذیل اجباری می‌شود:

شماره عنوان استاندارد ملی
2556 ویژگیهای پره دیسک در ادوات کشاورزی ـ قسمت اول : نوع مقعر
2557 ویژگیهای پره دیسک در ادوات کشاورزی ـ قسمت دوم : نوع مسطح

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18753
تاریخ تصویب :
1388/3/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت صنایع
موضوع :