×

اصلاح جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807 ت38858هـ مورخ 1 10

اصلاح جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807 ت38858هـ مورخ 1 10

اصلاح-جزء-(الف)-بند-(1)-تصویب‌نامه-شماره-158807-ت38858هـ-مورخ-1-10-

وکیل

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 625 شنبه،4 آبان 1392

سال شصت و نه شماره 19995
اصلاح جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386

شماره130947/ت38858هـ 28/7/1392
اصلاح جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386
دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
سقف هزینه مقرر در جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال اصلاح می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیرینوع : بخش نامه

شماره انتشار : 19995

تاریخ تصویب : 1392/7/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دفتر هیات دولت -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.