×

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

تصویب‌نامه-در-خصوص-تعیین-نصاب-معاملات-موضوع-ماده-(22)-آیین‌نامه-مالی-و-معاملاتی-سازمان‌های-مناطق-آزاد-تجاری-ـ-صنعتی

وکیل

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 718 سه‌شنبه،1 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20259
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

شماره72331/ت50924ک 26/6/1393
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 4/5/1393 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1372ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند:
نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضـوع تصویب‌نامه شماره 15909/ت48217ک مورخ 31/1/1392 ، به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1393 کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال باشد.
ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ موردمعامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یادشده تجاوز نکند.
ج ـ معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات متوسط باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 24/6/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 2029

تاریخ تصویب : 1393/06/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.