×

حدود چند سال پیش از طریق اینترنت با پسری آشنا شدم او مرا با وعده ازدوا

حدود چند سال پیش از طریق اینترنت با پسری آشنا شدم او مرا با وعده ازدواج فریب داد و بکارتم را پاره کرد بعد گفت زن و بچه دارم صبر کن در موقعیت مناسب توراعقد خواهم کرد از ان موضوع 4 سال گذشت و ما هر روز باهم بودیم تا اینکه در این اواخر که به او گفته ام از طرف خانواده تحت فشارم برای عقد بیا منکر همه چیز شده و به من تهمت خراب بودن زده است و به پدرم زنگ زده گفته دخترت مزاحم زندگی من که متاهلم شده اگر کنار نکشد از او شکایت میکنم من چگونه ثابت کنم که حدود 4 سال پیش او پرده ام را پاره کرد و من از ترس ابرو به کسی نگفتم و دنبالش بودم تا روزی مرا عقد کند چه کنم ؟

حدود-چند-سال-پیش-از-طریق-اینترنت-با-پسری-آشنا-شدم-او-مرا-با-وعده-ازدواج-فریب-داد-و-بکارتم-را-پاره-کرد-بعد-گفت-زن-و-بچه-دارم-صبر-کن-در-موقعیت-مناسب-توراعقد-خواهم-کرد-از-ان-موضوع-4-سال-گذشت-و-ما-هر-روز-باهم-بودیم-تا-اینکه-در-این-اواخر-که-به-او-گفته-ام-از-طرف-خانواده-تحت-فشارم-برای-عقد-بیا-منکر-همه-چیز-شده-و-به-من-تهمت-خراب-بودن-زده-است-و-به-پدرم-زنگ-زده-گفته-دخترت-مزاحم-زندگی-من-که-متاهلم-شده-اگر-کنار-نکشد-از-او-شکایت-میکنم-من-چگونه-ثابت-کنم-که-حدود-4-سال-پیش-او-پرده-ام-را-پاره-کرد-و-من-از-ترس-ابرو-به-کسی-نگفتم-و-دنبالش-بودم-تا-روزی-مرا-عقد-کند-چه-کنم-؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.