×

با سلام آیا خلع لباس شدن یک روحانی توسط دادگاه ویژه روحانیت سو پیشینه

با سلام آیا خلع لباس شدن یک روحانی توسط دادگاه ویژه روحانیت سو پیشینه کیفری محسوب میشود یا خیر؟ و اینکه موقع استعلام سابقه روحانیت آیا از دادگاه عمومی استعلام میشود یا خیر و سوابق آیا محرمانه در دادگاه ویژه روحانیت باقی میماند یا در سوابق عمومی می آید؟

با-سلام-آیا-خلع-لباس-شدن-یک-روحانی-توسط-دادگاه-ویژه-روحانیت-سو-پیشینه-کیفری-محسوب-میشود-یا-خیر؟-و-اینکه-موقع-استعلام-سابقه-روحانیت-آیا-از-دادگاه-عمومی-استعلام-میشود-یا-خیر-و-سوابق-آیا-محرمانه-در-دادگاه-ویژه-روحانیت-باقی-میماند-یا-در-سوابق-عمومی-می-آید؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.