×

با عرض سلام آیا بین برگه عدم سوء پیشینه شخصی و اداری تفاوت وجود دار

با عرض سلام آیا بین برگه عدم سوء پیشینه شخصی و اداری تفاوت وجود دارد؟ سال ۹۲ به جرم کلاهبرداری اینترنتی، به مدت ۲۴ ساعت راهی قرنطینه زندان شدم و در آنجا عکس گرفتند و انگشت نگاری انجام دادند. سپس با گذاشتن وثیقه ملکی، موقتا آزاد شدم. نهایتا در سال ۹۳ به یک سال حبس محکوم شدم که با رضایت شکات طبق ماده ۲۷۷ به یک میلیون تومان جزای نقدی تقلیل پیدا کرد و جریمه را پرداخت کردم. همه جا نوشته اند که طبق تبصره ۱ ماده ۲۵ مجازات اسلامی، نباید سوء پیشینه برای چنین جرمی درج شود. اما سال ۹۶ که به پلیس+۱۰ مراجعه کردم و درخواست سوء پیشینه شخصی دادم، پلیس آگاهی به من برگه ای داد که مخاطب آن دادستان بود. در آن برگه دقیقا ذکر شده بود که من در تاریخ فلان بازداشت شدم و حتی شماره عکسی هم که از من در زندان گرفته بودند، در آن برگه ثبت شده بود. آیا دلیلش این بوده که چون مخاطب نامه دادستان بوده، پیشینه من ذکر شده؟ یعنی اگر بخواهم برای اداره ای، درخواست تشخیص هویت بدهم، برای من عدم سوء پیشینه لحاظ خواهد شد؟ می توانم درخواست سوء پیشینه شخصی بدهم، به طوری که مخاطب آن خودم باشم؟ با توجه به اینکه حکم نهایی من فقط ۱ میلیون تومان جزای نقدی بوده است. متشکرم.

با-عرض-سلام

آیا-بین-برگه-عدم-سوء-پیشینه-شخصی-و-اداری-تفاوت-وجود-دارد؟

سال-۹۲-به-جرم-کلاهبرداری-اینترنتی،-به-مدت-۲۴-ساعت-راهی-قرنطینه-زندان-شدم-و-در-آنجا-عکس-گرفتند-و-انگشت-نگاری-انجام-دادند.-سپس-با-گذاشتن-وثیقه-ملکی،-موقتا-آزاد-شدم.-نهایتا-در-سال-۹۳-به-یک-سال-حبس-محکوم-شدم-که-با-رضایت-شکات-طبق-ماده-۲۷۷-به-یک-میلیون-تومان-جزای-نقدی-تقلیل-پیدا-کرد-و-جریمه-را-پرداخت-کردم.-همه-جا-نوشته-اند-که-طبق-تبصره-۱-ماده-۲۵-مجازات-اسلامی،-نباید-سوء-پیشینه-برای-چنین-جرمی-درج-شود.

اما-سال-۹۶-که-به-پلیس+۱۰-مراجعه-کردم-و-درخواست-سوء-پیشینه-شخصی-دادم،-پلیس-آگاهی-به-من-برگه-ای-داد-که-مخاطب-آن-دادستان-بود.-در-آن-برگه-دقیقا-ذکر-شده-بود-که-من-در-تاریخ-فلان-بازداشت-شدم-و-حتی-شماره-عکسی-هم-که-از-من-در-زندان-گرفته-بودند،-در-آن-برگه-ثبت-شده-بود.

آیا-دلیلش-این-بوده-که-چون-مخاطب-نامه-دادستان-بوده،-پیشینه-من-ذکر-شده؟-یعنی-اگر-بخواهم-برای-اداره-ای،-درخواست-تشخیص-هویت-بدهم،-برای-من-عدم-سوء-پیشینه-لحاظ-خواهد-شد؟

می-توانم-درخواست-سوء-پیشینه-شخصی-بدهم،-به-طوری-که-مخاطب-آن-خودم-باشم؟

با-توجه-به-اینکه-حکم-نهایی-من-فقط-۱-میلیون-تومان-جزای-نقدی-بوده-است.

متشکرم.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.