×

من حدود ۵سال قبل مصرف کننده موادمخدرشیشه بودم وبدلیل عدم سلامت عقل در

من حدود ۵سال قبل مصرف کننده موادمخدرشیشه بودم وبدلیل عدم سلامت عقل دریک ورق کاغذنوشتم که من هیچگونه ارثی ازپدرم نمیخواهم وبرگه که به امضاوانگشت من رسیده به دست یکی ازوارثین رسیده وحالاپس ازچندسال که ترک کردم ومتوجه اشتباهم شدم آیا وراث میتوانندبرعلیه من ادعای عدم دریافت ارث نمایند ضمنا پدرم بنده رایکی ازوراث میدانست ومرامحروم نکرد

من--حدود-۵سال-قبل-مصرف-کننده-موادمخدرشیشه-بودم-وبدلیل-عدم-سلامت-عقل-دریک-ورق-کاغذنوشتم-که-من-هیچگونه-ارثی-ازپدرم-نمیخواهم-وبرگه-که-به-امضاوانگشت-من-رسیده-به-دست-یکی-ازوارثین-رسیده-وحالاپس-ازچندسال-که-ترک-کردم-ومتوجه-اشتباهم-شدم-آیا-وراث-میتوانندبرعلیه-من-ادعای-عدم-دریافت-ارث-نمایند-ضمنا-پدرم-بنده-رایکی-ازوراث-میدانست-ومرامحروم-نکرد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.