×

با سلام آپارتمانی خریدم فروشنده در بیعنامه عنوان نمود که ملک را به صو

با سلام آپارتمانی خریدم فروشنده در بیعنامه عنوان نمود که ملک را به صورتی به من میفروشد که خودش دو سال بعنوان رهن در اپارتمان بنشینید این موضوع در قولنامه بدین صورت که زمان تخلیه ملک سال 1399 باشد قید گردید اما او برای امضای محضر و تنظیم سند ما را اذیت نمود موجود درستی به نظر نمی اید حتی وقتی بعد از انتقال سند از او خواستم بیاید اجاره نامه امضا نماید طفره رفته و تاکنون اجاره نامه ای امضا ننمود تا ما مطئن باشیم منزل را سالم و در موعد مقرر به ما تحویل خواهد داد. سوالم این است آیا میتوانم با توجه به عدم وجود اجاره نامه و با نظر به اینکه سند منزل به نام من است از طریق حقوقی او را از آپارتمان بیرون کنم ؟ اگر آری خواهش میکنم روند انجام این کار را که به صورت حقوقی انجام میشود به طور خلاصه به بنده بفرمایید؟ منتشر پاسخ تان هستم مرسی

با-سلام-آپارتمانی-خریدم-فروشنده-در-بیعنامه-عنوان-نمود--که-ملک-را-به-صورتی-به-من-میفروشد-که-خودش-دو-سال-بعنوان-رهن-در-اپارتمان-بنشینید--این-موضوع-در-قولنامه-بدین-صورت-که-زمان-تخلیه-ملک--سال-1399-باشد-قید-گردید--اما-او-برای-امضای-محضر-و-تنظیم-سند-ما-را-اذیت-نمود-موجود-درستی--به-نظر-نمی-اید--حتی-وقتی-بعد-از-انتقال-سند-از-او-خواستم-بیاید-اجاره-نامه-امضا-نماید-طفره-رفته-و-تاکنون-اجاره-نامه-ای-امضا-ننمود-تا-ما-مطئن-باشیم-منزل-را-سالم-و-در-موعد-مقرر-به-ما-تحویل-خواهد-داد.-سوالم-این-است-آیا-میتوانم-با-توجه-به-عدم-وجود-اجاره-نامه--و-با-نظر-به-اینکه-سند-منزل-به-نام-من-است-از-طریق-حقوقی-او-را-از-آپارتمان-بیرون-کنم-؟-اگر-آری--خواهش-میکنم-روند-انجام-این-کار-را-که-به-صورت-حقوقی-انجام-میشود-به-طور-خلاصه-به-بنده-بفرمایید؟-منتشر-پاسخ-تان-هستم-مرسی
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.