×

باعرض سلام بنده با دختر خانمی درسایت همسریابی اشنا شدیم و قصد مون ه

باعرض سلام بنده با دختر خانمی درسایت همسریابی اشنا شدیم و قصد مون هم ازدواج بود ایشان برای من چند تا عکس خانوادگی و محل کار ش ایمیل کرد حالا این شخص رفته شکایت کرده بند ایشان تهدید کردم دویست میلیون ندی عکسا را پخش می کنم و کامپیوتر بند توقیب و متاسفانه عکسا روی هارد بوده اما عکسی پخش شده باشه در پرونده یا تهدیدی نیست و اینکه خود ایشان فرستاده بنده چگونه میتوانم از این اتهام رهایی یابم ایا محکوم میشم یا نه با توجه به اینکه ایشان یک نامه ای نوشته که بنده خوبم و با غیرت خدا ترسم ایا این به کار میاد یا نه و اینکه ایشان خودش میخواسته ارتباط برقرار کنه میتوان به اینکه قصده فریب منا داشته اعاده حیثیت کنم لطفا ممنون میشم راهنمایی کنید؟

باعرض-سلام

بنده-با-دختر-خانمی-درسایت-همسریابی-اشنا-شدیم-و-قصد-مون-هم-ازدواج-بود-ایشان-برای-من-چند-تا-عکس-خانوادگی-و-محل-کار-ش-ایمیل-کرد-حالا-این-شخص-رفته-شکایت-کرده-بند-ایشان-تهدید-کردم-دویست-میلیون-ندی-عکسا-را-پخش-می-کنم--و-کامپیوتر--بند-توقیب-و-متاسفانه-عکسا-روی-هارد-بوده-اما-عکسی-پخش-شده-باشه-در-پرونده-یا-تهدیدی--نیست--و-اینکه-خود-ایشان-فرستاده-بنده-چگونه-میتوانم-از-این-اتهام-رهایی-یابم-ایا-محکوم-میشم-یا-نه-با-توجه-به-اینکه-ایشان-یک-نامه-ای-نوشته-که-بنده-خوبم-و-با-غیرت-خدا-ترسم-ایا-این-به-کار-میاد-یا-نه-و-اینکه-ایشان-خودش-میخواسته-ارتباط-برقرار-کنه-میتوان-به-اینکه-قصده-فریب-منا-داشته-اعاده-حیثیت-کنم-لطفا-ممنون-میشم-راهنمایی-کنید؟
وکیل  با سلام هر نوع رابطه ای که منجر به رابطه نامشروع بین زن ومردی که به یک دیگر نامحرم می باشندگردد طبق قانون جرم محسوب میگردد.وهردو نفر مجازات می شوند.چنانچه شخص بتوانید اثبات نمائید که هدف آشنائی برای امر ازدواج بوده و قصد رابطه نامشروع نداشته است از این اتهام مبرا می گردد. اما در خصوص ادعای شما مبنی بر اینکه شاکیه تقاضای مبلغ 200 میلیون نموده نیز باید به عرض برسانم در صورت اثبات این امر توسط داسرا یا دادگاه در این خصوص محکوم به مجازات خواهد شد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.