×

اداره آب شکایتی علیه بنده مطرح کرده مبنی بر اینکه زمین های کشاورزی تحت

اداره آب شکایتی علیه بنده مطرح کرده مبنی بر اینکه زمین های کشاورزی تحت مالکیت و تصرف (به مدت 50 سال) بنده، در بستر سیلاب است و خواهان رفع تصرف شده است. حال آنکه اسناد مالکیت بنده که مورد تایید ثبت است به سال 1343 بر می گردد یعنی قبل از قانون آب و ملی شدن آن. در خصوص نحوه برخورد با این شکایت نیاز به مشاوره دارم.

اداره-آب-شکایتی-علیه-بنده-مطرح-کرده-مبنی-بر-اینکه-زمین-های-کشاورزی-تحت-مالکیت-و-تصرف-(به-مدت-50-سال)-بنده،-در-بستر-سیلاب-است-و-خواهان-رفع-تصرف-شده-است.-حال-آنکه-اسناد-مالکیت-بنده-که-مورد-تایید-ثبت-است-به-سال-1343-بر-می-گردد-یعنی-قبل-از-قانون-آب-و-ملی-شدن-آن.-در-خصوص-نحوه-برخورد-با-این-شکایت-نیاز-به-مشاوره-دارم.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.