به نام خدا موضوع : راهنمائی در خصوص اراضی موات اینجانب مالک 1 دا

به نام خدا موضوع : راهنمائی در خصوص اراضی موات اینجانب مالک 1 دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمینی به متراژ 36 هزار متر مربع واقع در محدوده و حریم شهری یکی از شهرستانهای ایران می باشم که این 1 دانگ قهراً از پدر اینجانب به ارث رسیده است. این قطعه زمین دارای سند به صورت منگوله دار و هنوز به اسم پدر اینجانب می باشد، لازم به ذکر است پرداخت مالیات بر ارث و حصر وراثت از سوی اینجانب 10 سال پیش انجام گرفته است. این قطعه زمین در اسفند سال 2535 شاهنشاهی از طرف پدربزرگم به پدرم فروخته شده است. کاربری زمین کشاورزی می باشد و به گفته پدر و عموهایم و نیز عمه هایم پدربزرگ اینجانب سالها در آن کشت مینموده است و نزدیک به 5 ساعت آب نیز داشته است ( اسناد قطعی آب نیز موجود است ). همچنین یک ظلع این زمین دیوار به شارع عمومی دارد که در سند قید شده است.ک این قطعه زمین در سال 1385 خورشیدی در طرح احداث بلوار 45 متری قرار گرفت که شهرداری ناحیه مربوطه طی چندین مذاکره سعی بر خرید کل زمین فوق نمود که هر بار با مالکین به توافق نرسید. در نهایت خردادماه 1389 احدی از مالکین 1دانگ مشاع خود را با دریافت اجرت المثل به شهرداری فروخت و شهرداری مالک 1 دانگ مشاع گردید ( لازم به ذکر است که این نقل و انتقال بدون رضایت سایر مالکین بود. ) سرانجام شهرداری در اسفند سال 1389 بدون اجازه مالکین 5 دانگ الباقی اقدام به زیرسازی نمودن بخشی از این زمین نمود که این اقدام ناپسندانه شهرداری به دلیل احترام نذاشتن به اموال دیگران باعث شکایات متعدد از سوی مالکین 5 دانگ دیگر گردید. پس از آن شهرداری به منظور مختومه نمودن شکایات مطروحه طی صورتجلسه ای با سایر مالکین توافق به خرید کل پلاک با قید مبلغ و مورد رضایت مالکین نمود. پس از آن، اقدامات اولیه در خصوص تنظیم قرارداد در دستور کار شهرداری ناحیه قرار گرفت و پیرو آن شهرداری به منظور کسب تکلیف به انجام معامله از اداره مسکن و شهرسازی استعلام نمود که آن اداره انجام معامله را موکول به نظریه کمیسیون ماده 12 اداره کل مسکن و شهرسازی نمود.( موات یا غیر موات بودن اراضی مورد معامله ) این عملکرد شهرداری بار دیگر صدای مالکین 5 دانگ را درآورد، به این دلیل که شهرداری که سابقاً 1 دانگ را خریداری نمئوده است چرا در آن زمان چنین تشریفات اداری را رعایت نکرده است و تنها با پرداخت اجرت المثل مالک 1 دانگ شده است. راهنمائی بفرمائید که : س 1 - آیا زمین ممکن است که موات اعلام گردد؟ ( لازم به ذکر است که نزدیک 50 سال است که در زمین کشت نمی شود و همچنین شهرداری به جهت زیرسازی با ریختن مخلوط و نخاله های ساختمانی خاک زمین را که کشاورزی بوده در کل پلاک از بین برده و تنها دیوار باغ را نیز خراب کرده است)ک 2 - اگر موات اعلام شود حکم این معامله چه خواهد بود و اگر موات اعلام نشود و بایر اعلام شود حکم چه خواهد بود؟ 3 - اگر موات اعلام شود با توجه به خریداری 1 دانگ مشاع شهرداری سایر مالکین چه باید بکنند؟

به-نام-خدا

موضوع-:-راهنمائی-در-خصوص-اراضی-موات

اینجانب-مالک-1-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-قطعه-زمینی-به-متراژ-36-هزار-متر-مربع-واقع-در-محدوده-و-حریم-شهری-یکی-از-شهرستانهای-ایران-می-باشم-که-این-1-دانگ-قهراً-از-پدر-اینجانب-به-ارث-رسیده-است.-این-قطعه-زمین-دارای-سند-به-صورت-منگوله-دار-و-هنوز-به-اسم-پدر-اینجانب-می-باشد،-لازم-به-ذکر-است-پرداخت-مالیات-بر-ارث-و-حصر-وراثت-از-سوی-اینجانب-10-سال-پیش-انجام-گرفته-است.-این-قطعه-زمین-در-اسفند-سال-2535-شاهنشاهی-از-طرف-پدربزرگم-به-پدرم-فروخته-شده-است.-کاربری-زمین-کشاورزی-می-باشد-و-به-گفته-پدر-و-عموهایم-و-نیز-عمه-هایم-پدربزرگ-اینجانب-سالها-در-آن-کشت-مینموده-است-و-نزدیک-به-5-ساعت-آب-نیز-داشته-است-(-اسناد-قطعی-آب-نیز-موجود-است-).-همچنین-یک-ظلع-این-زمین-دیوار-به-شارع-عمومی-دارد-که-در-سند-قید-شده-است.ک

این-قطعه-زمین-در-سال-1385-خورشیدی-در-طرح-احداث-بلوار-45-متری-قرار-گرفت-که-شهرداری-ناحیه-مربوطه-طی-چندین-مذاکره-سعی-بر-خرید-کل-زمین-فوق-نمود-که-هر-بار-با-مالکین-به-توافق-نرسید.-در-نهایت-خردادماه-1389-احدی-از-مالکین-1دانگ-مشاع-خود-را-با-دریافت-اجرت-المثل-به-شهرداری-فروخت-و-شهرداری-مالک-1-دانگ-مشاع-گردید-(-لازم-به-ذکر-است-که-این-نقل-و-انتقال-بدون-رضایت-سایر-مالکین-بود.-)-سرانجام-شهرداری-در-اسفند-سال-1389-بدون-اجازه-مالکین-5-دانگ-الباقی-اقدام-به-زیرسازی-نمودن-بخشی-از-این-زمین-نمود-که-این-اقدام-ناپسندانه-شهرداری-به-دلیل-احترام-نذاشتن-به-اموال-دیگران-باعث-شکایات-متعدد-از-سوی-مالکین-5-دانگ-دیگر-گردید.-پس-از-آن-شهرداری-به-منظور-مختومه-نمودن-شکایات-مطروحه-طی-صورتجلسه-ای-با-سایر-مالکین-توافق-به-خرید-کل-پلاک-با-قید-مبلغ-و-مورد-رضایت-مالکین-نمود.-پس-از-آن،-اقدامات-اولیه-در-خصوص-تنظیم-قرارداد-در-دستور-کار-شهرداری-ناحیه-قرار-گرفت-و-پیرو-آن-شهرداری-به-منظور-کسب-تکلیف-به-انجام-معامله-از-اداره-مسکن-و-شهرسازی-استعلام-نمود-که-آن-اداره-انجام-معامله-را-موکول-به-نظریه-کمیسیون-ماده-12-اداره-کل-مسکن-و-شهرسازی-نمود.(-موات-یا-غیر-موات-بودن-اراضی-مورد-معامله-)-این-عملکرد-شهرداری-بار-دیگر-صدای-مالکین-5-دانگ-را-درآورد،-به-این-دلیل-که-شهرداری-که-سابقاً-1-دانگ-را-خریداری-نمئوده-است-چرا-در-آن-زمان-چنین-تشریفات-اداری-را-رعایت-نکرده-است-و-تنها-با-پرداخت-اجرت-المثل-مالک-1-دانگ-شده-است.

-راهنمائی-بفرمائید-که-:-س
1---آیا-زمین-ممکن-است-که-موات-اعلام-گردد؟-(-لازم-به-ذکر-است-که-نزدیک-50-سال-است-که-در-زمین-کشت-نمی-شود-و-همچنین-شهرداری-به-جهت-زیرسازی-با-ریختن-مخلوط-و-نخاله-های-ساختمانی-خاک-زمین-را-که-کشاورزی-بوده-در-کل-پلاک-از-بین-برده-و-تنها-دیوار-باغ-را-نیز-خراب-کرده-است)ک--

2---اگر-موات-اعلام-شود-حکم-این-معامله-چه-خواهد-بود-و-اگر-موات-اعلام-نشود-و-بایر-اعلام-شود-حکم-چه-خواهد-بود؟

3---اگر-موات-اعلام-شود-با-توجه-به-خریداری-1-دانگ-مشاع-شهرداری-سایر-مالکین-چه-باید-بکنند؟

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.