×

با سلام , سال 96 آپارتمانی را از برادرم خریداری کردم و قولنامه ایی به

با سلام , سال 96 آپارتمانی را از برادرم خریداری کردم و قولنامه ایی به صورت دستی تنظیم کردیم و قیمت ملک و نحوه پرداخت پول ملک به برادرم جز به جز شرح داده شده دو شاهد, پدر و مادرم و من به عنوان خریدار و برادرم به عنوان فروشنده آنرا امضا کرده ایم. برادرم مقداری از مبلغ را به صورت نقدی و انتقال بانکی و مقداری دیگر را گفت با مبالغ مشخص به صورت چک به طلبکارانش بدهم. همچنین ملک را از همان لحظه معامله با مبلغی مشخص به مدت یکسال رهن کرد که این مورد در قولنامه به همراه مبلغش که از پرداختی من برای ملک کم شد درج شده است. قرار بود سه ماه بعد سند را به نام من انتقال دهد اما بهانه ها و سایر موارد شروع شد. به علت عدم حضور من, ایشان بدون اجازه من, حتی پس از اتمام مدت رهن خانه, آنرا به مدت یکسال به فردی دیگر انتقال داده که بعدا متوجه موضوع شدم. خلاصه با پافشاری های بنده دست آخر می گوید که ملک را فروخته و مرا تهدید هم می کند و به دنبال نزاع می باشد و می گوید دستت به جایی بند نیست. شاهدان بسیاری برای خرید این ملک دارم و حتی یکی از آن طلبکارانی که به آن چک دادم در جریان خرید این خانه توسط من می باشد. حال باید چه کنم و مراحل شکایت چگونه می باشد و آیا ملکم به من بازگردانده می شود یا خیر؟

با-سلام-,-سال-96-آپارتمانی-را-از-برادرم-خریداری-کردم-و-قولنامه-ایی-به-صورت-دستی-تنظیم-کردیم-و-قیمت-ملک-و-نحوه-پرداخت-پول-ملک-به-برادرم-جز-به-جز-شرح-داده-شده-دو-شاهد,-پدر-و-مادرم-و-من-به-عنوان-خریدار-و-برادرم-به-عنوان-فروشنده-آنرا-امضا-کرده-ایم.-برادرم-مقداری-از-مبلغ-را-به-صورت-نقدی-و-انتقال-بانکی-و-مقداری-دیگر-را-گفت-با-مبالغ-مشخص-به-صورت-چک-به-طلبکارانش-بدهم.-همچنین-ملک-را-از-همان-لحظه-معامله-با-مبلغی-مشخص-به-مدت-یکسال-رهن-کرد-که-این-مورد-در-قولنامه-به-همراه-مبلغش-که-از-پرداختی-من-برای-ملک-کم-شد-درج-شده-است.-قرار-بود-سه-ماه-بعد-سند-را-به-نام-من-انتقال-دهد-اما-بهانه-ها-و-سایر-موارد-شروع-شد.-به-علت-عدم-حضور-من,-ایشان-بدون-اجازه-من,-حتی-پس-از-اتمام-مدت-رهن-خانه,-آنرا-به-مدت-یکسال-به-فردی-دیگر-انتقال-داده-که-بعدا-متوجه-موضوع-شدم.-خلاصه-با-پافشاری-های-بنده-دست-آخر-می-گوید-که-ملک-را-فروخته-و-مرا-تهدید-هم-می-کند-و-به-دنبال-نزاع-می-باشد-و-می-گوید-دستت-به-جایی-بند-نیست.-شاهدان-بسیاری-برای-خرید-این-ملک-دارم-و-حتی-یکی-از-آن-طلبکارانی-که-به-آن-چک-دادم-در-جریان-خرید-این-خانه-توسط-من-می-باشد.-حال-باید-چه-کنم-و-مراحل-شکایت-چگونه-می-باشد-و-آیا-ملکم-به-من-بازگردانده-می-شود-یا-خیر؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.