×

باسلام ملک مسکونی اجاره ای که قرارداد بنام خواهرم بوده و با مادرم سکون

باسلام ملک مسکونی اجاره ای که قرارداد بنام خواهرم بوده و با مادرم سکونت داشتند‌.خواهرم چندماه قبل از اتمام اجاره نامه به خارج از کشور رفتند و تا پایان قرارداد اجاره را بنده پرداخت نمودم وبا توافق بنده و موجر و تماس تصویری با خواهرم که ایشان هم قبول کردند مجدد تمدید نمودیم.و در پشت اجاره نامه قبلی توضیح دادیم که ازین پس بنده طرف حساب کلی در رابطه با قراردادموجود و کلیه مفاد ان هستم و ایشان و همسرش نیز امضا وقبول نمودند. مادرم بعلت تنهایی مجبور به تخلیه قبل از اتمام قرارداد شدند و موجر قول داد که یکماه پس لز تخلیه ودیعه را پرداخت میکند اما متاسفانه پعداز گذشت ۲ونیم سال جوابگو نیست.خواهرم هم به دلیل مفقودی مدارکش وسکونت در خارج از کشورقادر به دادن وکالت نیست لطفا راهنمایی فرمایید ایا با همان قرارداد میتوانم کاری کنم؟

باسلام-ملک-مسکونی-اجاره-ای-که-قرارداد-بنام-خواهرم-بوده-و-با-مادرم-سکونت-داشتند‌.خواهرم-چندماه-قبل-از-اتمام-اجاره-نامه-به-خارج-از-کشور-رفتند-و-تا-پایان-قرارداد-اجاره-را-بنده-پرداخت-نمودم-وبا-توافق-بنده-و-موجر-و-تماس-تصویری-با-خواهرم-که-ایشان-هم-قبول-کردند-مجدد-تمدید-نمودیم.و-در-پشت-اجاره-نامه-قبلی-توضیح-دادیم-که-ازین-پس-بنده-طرف-حساب-کلی-در-رابطه-با-قراردادموجود-و-کلیه-مفاد-ان-هستم-و-ایشان-و-همسرش-نیز-امضا-وقبول-نمودند.-مادرم-بعلت-تنهایی-مجبور-به-تخلیه-قبل-از-اتمام-قرارداد-شدند-و-موجر-قول-داد-که-یکماه-پس-لز-تخلیه-ودیعه-را-پرداخت-میکند-اما-متاسفانه-پعداز-گذشت-۲ونیم-سال-جوابگو-نیست.خواهرم-هم-به-دلیل-مفقودی-مدارکش--وسکونت-در-خارج-از-کشورقادر-به-دادن-وکالت-نیست-لطفا-راهنمایی-فرمایید-ایا-با-همان-قرارداد-میتوانم-کاری-کنم؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.