×

باسلام اجاره نامه بنده بصورت رهن کامل ۱۷۰ میلیونی بعنوان مستاجر در تا

باسلام اجاره نامه بنده بصورت رهن کامل ۱۷۰ میلیونی بعنوان مستاجر در تاریخ ۹۹.۴.۱۰ سررسید می شده و قرارداد هم رسمی و دارای کد رهگیری بوده که موجر ضمن اینکه تلفنی اعلام نمود که تمدید کنیم ولی طلب دو برابر مبلغ گذشته را نمود ولی با مخالفت بنده مواجه شد و اظهارنامه ای در تاریخ ۹۹.۴.۱ نسبت به تخلیه در تاریخ ۹۹.۴.۱۰ در سامانه ثنا ثبت نمود و اصلا ابلاغ کتبی صورت نگرفت/ طبق صحبتهای املاکی با ایشان رضایت دادند به دریافت ۵۰ میلیون تومان معادل حدود ۳۰% قرارداد و تمدید فقط ۲ ماهه تا ۹۹.۶.۱۰ که طی چکی به تاریخ ۹۹.۴.۶ پرداخت نمودم ( البته باید در سررسید قرارداد ۹۹.۴.۱۰ پرداخت میکردم ولی اصرار موجر باعث تاریخ ۴ روز زودتر شد)و تاخیر روزانه تخلیه را به یک میلیون تومان دستی پشت قرارداد اضافه نمود/ حال چطور میتوانم اولا جواب اظهارنامه ایشان را بدهم ؟؟ و با توجه به افزایش ۲۵% طبق مصوبه ستاد کرونا آیا تمدید بیشتر صورت میگیرد و میتوانم در جواب اظهارنامه ایشان به این موارد اشاره کنم و حتی طلب ۵% اضافه پرداختی به ایشان را طلب کنم / کلا ایشان میتواند بعد از دوماه حکم تخلیه بگیرد و درصورت تاخیر میتواند جریمه روزانه را دریافت کند ؟در صورتیکه تمام موارد مستاجر خوب رعایت شده و حتی میگوید پول بیشتر بده تا صدسال هم بنشین و ایشان هم دارای منزل شخصی در نزدیکی ما هستند و ملک های دیگر / ممنون میشم درخواست بنده را پاسخ دهید و راهنمایی کنید که اگر لازم است جواب اظهار نامه اش را با اظهارنامه بدهم متن آنرا هم بفرمائید / با تشکر فراوان

باسلام
اجاره-نامه-بنده-بصورت-رهن-کامل-۱۷۰-میلیونی-بعنوان-مستاجر-در-تاریخ-۹۹.۴.۱۰-سررسید-می-شده-و-قرارداد-هم-رسمی-و-دارای-کد-رهگیری-بوده-که-موجر-ضمن-اینکه-تلفنی-اعلام-نمود-که-تمدید-کنیم-ولی-طلب-دو-برابر-مبلغ-گذشته-را-نمود-ولی-با-مخالفت-بنده-مواجه-شد-و-اظهارنامه-ای-در-تاریخ-۹۹.۴.۱-نسبت-به-تخلیه-در-تاریخ-۹۹.۴.۱۰-در-سامانه-ثنا-ثبت-نمود-و-اصلا-ابلاغ-کتبی-صورت-نگرفت/-طبق-صحبتهای-املاکی-با-ایشان-رضایت-دادند-به-دریافت-۵۰-میلیون-تومان-معادل-حدود-۳۰%-قرارداد-و-تمدید-فقط-۲-ماهه-تا-۹۹.۶.۱۰-که-طی-چکی-به-تاریخ-۹۹.۴.۶-پرداخت-نمودم-(-البته-باید-در-سررسید-قرارداد-۹۹.۴.۱۰-پرداخت-میکردم-ولی-اصرار-موجر-باعث-تاریخ-۴-روز-زودتر-شد)و-تاخیر-روزانه-تخلیه-را-به-یک-میلیون-تومان-دستی-پشت-قرارداد-اضافه-نمود/-حال-چطور-میتوانم-اولا-جواب-اظهارنامه-ایشان-را-بدهم-؟؟-و-با-توجه-به-افزایش-۲۵%-طبق-مصوبه-ستاد-کرونا-آیا-تمدید-بیشتر-صورت-میگیرد-و-میتوانم-در-جواب-اظهارنامه-ایشان-به-این-موارد-اشاره-کنم-و-حتی-طلب-۵%-اضافه-پرداختی-به-ایشان-را-طلب-کنم-/-کلا-ایشان-میتواند-بعد-از-دوماه-حکم-تخلیه-بگیرد-و-درصورت-تاخیر-میتواند-جریمه-روزانه-را-دریافت-کند-؟در-صورتیکه-تمام-موارد-مستاجر-خوب-رعایت-شده-و-حتی-میگوید-پول-بیشتر-بده-تا-صدسال-هم-بنشین-و-ایشان-هم-دارای-منزل-شخصی-در-نزدیکی-ما-هستند-و-ملک-های-دیگر-/-ممنون-میشم-درخواست-بنده-را-پاسخ-دهید-و-راهنمایی-کنید-که-اگر-لازم-است-جواب-اظهار-نامه-اش-را-با-اظهارنامه-بدهم-متن-آنرا-هم-بفرمائید-/-با-تشکر-فراوان
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.