×

با سلام بنده در اذر ماه امسال خودروی پرایدی را به یک نمایشگاه فروختم و

با سلام بنده در اذر ماه امسال خودروی پرایدی را به یک نمایشگاه فروختم و قرار بود که وکالت بیست روزه فروش و تعویض پلاک به ایشان بدهم ولی در دفترخانه اسناد مدت قید نشده و من بدون مطالعه ،وکالت بدون مدت را امضا نموده ام.حال بعد گذشت سه ماه وی اقدام به تعویض پلاک نکرده است و هروز یک بهانه می اورد.چگونه او را مجبور به تعویض پلاک و ثبت سند قطعی نمایم.با تشکر

با-سلام-بنده-در-اذر-ماه-امسال-خودروی-پرایدی-را-به-یک-نمایشگاه-فروختم-و-قرار-بود-که-وکالت-بیست-روزه-فروش-و--تعویض-پلاک-به-ایشان-بدهم-ولی-در-دفترخانه-اسناد-مدت-قید-نشده-و-من-بدون-مطالعه-،وکالت-بدون-مدت-را-امضا-نموده-ام.حال-بعد-گذشت-سه-ماه-وی-اقدام-به-تعویض-پلاک-نکرده-است-و-هروز-یک-بهانه-می-اورد.چگونه-او-را-مجبور-به-تعویض-پلاک-و-ثبت-سند-قطعی-نمایم.با-تشکر
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.