×

سلام من سه سال پیش از همسرم جدا شدم و حضانت دخترم را گرفتم طبق قانون ه

سلام من سه سال پیش از همسرم جدا شدم و حضانت دخترم را گرفتم طبق قانون هفته ای 24 ساعت پدر حق دیدنش را دارد .منتها با توجه به مشکلات مالی ک دارم و دخترم را به تنهایی بزرگ میکنم قصد رفتن به شهرستان را دارم به همراه9 دخترم که پدرش به شدت مخالف است ایا من به تنهایی با توجه به حضانت میتوانم تصمیم گیرنده باشم و مشکل حقوقی پیدا نمیکنم

سلام-من-سه-سال-پیش-از-همسرم-جدا-شدم-و-حضانت-دخترم-را-گرفتم-طبق-قانون-هفته-ای-24-ساعت-پدر-حق-دیدنش-را-دارد-.منتها-با-توجه-به-مشکلات-مالی-ک-دارم-و-دخترم-را-به-تنهایی-بزرگ-میکنم-قصد-رفتن-به-شهرستان-را-دارم-به-همراه9-دخترم-که-پدرش-به-شدت-مخالف-است-ایا-من-به-تنهایی-با-توجه-به-حضانت-میتوانم-تصمیم-گیرنده-باشم-و-مشکل-حقوقی-پیدا-نمیکنم

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.